0

 

 

آئین مردم هنری ابن یمین


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

آئین مردم هنری ابن یمین؛ شاعر مردمدار

ابن یمین دریافت‌ها و دانسته‌ها نظری، علمی، عقلی و احساسی‌اش را از رفتارهای باید و نباید مردم در قالب پند و اندرز به زبان شعر بیان کرده است. حتی روزگاری که به کنج عزلت می‌رود و در مولدش فرومد به دهقانی مشغول می‌شود، باز از توصیه و نصیحت دست برنمی‌دارد و از گفتن باز نمی‌ماند. این کتاب کلیات دیوان این یمین است که با مقدمه مفصل نگارنده در باب احوال و آثار ابن یمین، همچنین بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر و مختصات شعر او به طبع رسیده است. نویسنده در مقدمه کوشیده تا چهره مردمی ابن یمین را بر اساس شعر او نمایان کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی اصغر شریعت زاده

تعداد صفحات

610

حجم (مگ)

32

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟