0

آوازخوان رقص برده‌گان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب به دلیل قوانین سایت قابل دریافت نیست.


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

آوازخوان رقص برده‌گان

گزیده‌یی از سخنرانی‌ها و مقالات میرجعفر پیشه‌وری

باز چندخط بعدتر می نویسد:فرقه دموکرات حزبی نبود که از درون مردم آذربایجان جوشیده باشد.حزبی نبود که بر روی پای خود ایستاده باشد فرقه با اتکا به اتحادشوروی محروم ماند ظرف یک شب از هم باشد و جزاین هم قابل تصور نبود .آن اشتباه بزرگ ازنظر فروتن این است:تشکیل فرقه ی دموکرات بدون شک یک اشتباه بود اشتباهی نه  تنها سیاسی بلکه تئوریک ۱ از لحاظ سیاسی اقدامی بی حاصل که بی نتیجه ی مطلوب نمی توانست منجرگردد…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میرجعفرپیشه وری
ترجمه:الناز انصاری/هژیرپلاسجی

تعداد صقحات

231

حجم (مگ)

2.1

نوع فایل

تایپ شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟