0

 

 

التصریف (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

التصریف (از: عزالدین ابراهیم بن عبدالوهاب زنجانی (م بعد از ۶۵۵ق))

شماره بازیابی: ۱۱۹م
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‮‭۱۰-۲۰۱۹۱‬‬
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: التصریف [نسخه خطی]/ از: عزالدین ابراهیم بن عبدالوهاب زنجانی (م بعد از ۶۵۵ق)
قطع: ‮‭۹۹‬برگ، ‭۱۶‬*‭۲۰‬سم. ۴سطر. ۶*‭۱۳‬سم.‬
یادداشتهای کلی: مجموعه اهدایی شیخ محمدکاظم معزی دزفولی.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱(افتاده) لغه التغییر و فی الصناعه تحویل الاصل الواحد الی امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل الا بها.
۲فالوصف بالواحده کقولک رحمته رحمه واحده و دحرجته دحرجه واحده و الفعله بالکسر لنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمه و الجلسه و الرکبه.
تزئینات جلد:تیماج مصنوعی شکلاتی، عطف و گوشه‌ها فندقی.
۱۲ برگ پایان نسخه نونویس است.
ماخذ فهرست: جلد ۳۹، صفحه ۶۸-۶۹٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات متن:عناوین قرمز.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲با حواشی فارسی بسیار.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
یادداشت تملک محمدکاظم معزی.
مهر بیضی «عبده محمدکاظم» بر پشت برگ آخر نسخه.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: کشف الظنون، ۲/ ۱۱۳۸ – ۱۱۳۹٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): صرف
تاریخ: ۲۰۱۳۱۰۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۲۱۱۸۴۲

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

52

حجم (مگ)

17

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟