0

 

 

الدرر المنثوره فی الاحکام الماثوره (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

الدرر المنثوره فی الاحکام الماثوره (از: سید عبدالکریم بن محمدجواد بن عبدالله بن نورالدین بن نعمت‌الله جزائری)

شماره بازیابی: ۱۱۵/۲م
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‮‭۱۰-۲۰۱۸۵‬‬
زبان اثر:
عربی
فارسی
عنوان و نام پدیدآور: الدرر المنثوره فی الاحکام الماثوره [نسخه خطی]/ از: سید عبدالکریم بن محمدجواد بن عبدالله بن نورالدین بن نعمت‌الله جزائری
تاریخ کتابت: ۱۱۵۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: ۹۹ب – ۱۳۷ب.
یادداشتهای کلی: مجموعه اهدایی شیخ محمدکاظم معزی دزفولی.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱اما بعد فیقول العبد المذنب الاثیم ابن محمدجواد بن عبدالله بن نورالدین بن نعمت‌الله الموسوی… ان اسمیه الدر المنثوره فی الاحکام الماثوره و رتبه علی مقدمه و خمسه و ثلاثین کتابا کتاب التاسع عشر فی النکاح… الدرماء اللعب الولو (و ان لم تکن حسناء: که گوشتین باشد ساق پای او زاینده باشد هر چند نیکوروی نباشد).
۲الثانی لو ترک لزوجته نفقه ثم مات رجع الباقی فی المیراث: اگر گذاشت برای زن نفقه بعد از آن مرد بر می‌گردد آنچه مانده در میراث. کتاب النکاح فی در المنثوره فی الاحکام الماثوره لسید عبدالکریم.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: تزئینات جلد:مقوایی با روکش کاغذی ابر و باد، گوشه‌ها و عطف تیماج مصنوعی قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۹، صفحه ۶۶-۶۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مولف پس از تالیف شرحی مبسوط بر مقدمه بدایه الهدایه موسوم به نهایه الکفایه، تالیف کتابی مشتمل بر احکام خمسه را شروع کرده و آن را الدرر المنثوره نام نهاده است. نسخه مشتمل بر کتاب النکاح است که ترجمه فارسی آن هم زیر سطور قرار داده شده است.
صحافی شده با: هدیه المومنین/ سید نعمت‌الله بن عبدالله حسینی جزائری۱۰۶۱۰۵۶
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه امامیه
تاریخ: ۲۰۱۳۱۰۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۲۱۱۸۳۸

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

84

حجم (مگ)

23

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟