0

 

 

الفخریه فی معرفه النیه (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

الفخریه فی معرفه النیه (فخرالدین محمد بن حسن بن یوسف حلی (۷۷۱))

شماره بازیابی: ۱۷۷۹۶/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-39164
زبان اثر: عربی
سر شناسه: ف‍خ‍رال‍م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۶۸۲-۷۷۱ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: الفخریه فی معرفه النیه [نسخه خطی]/ فخرالدین محمد بن حسن بن یوسف حلی (۷۷۱)
کاتب: : عبدالمؤمن بن نصرالله رستمداری معروف به رویانی و مشهور به کدیری
تاریخ کتابت: ، سال ۹۶۲٫
نام خاص و کمیت اثر: ۷پ – ۱۴ر
قطع: ؛‮‭۱۷۵‬گ، سطرها مختلف، ‭۱۲/۵‬*‭۲۰/۵‬زسم.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به مشکی درشت یا شنگرف.
تزئینات جلد:جلد تیماج یشمی.
در هفت برگ آغازین چند یادداشت پراکنده فقهی آمده است.
بین رساله اول و دوم چند یادداشت فقهی و حدیثی آمده است.
چند بیت شعر فارسی و عربی آمده است.
نک: الثرات العربی المخطوط ۹/ ۳۰۴؛ دنا ۷/ ۸۸۶-۸۸۸ .
مناسک الحج/ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی، ۱۷۱پ – ۲۷۵پ
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱همه مجموعه‌ها تصحیح شده است.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
تملک ورثه مرحوم حکیم محمدباقر.
تملک ابن ابوالحسن حسینی.
تملک محمدباقر بن شیخ علی بن یحیی.
مهر دایره‌ای با سجع «فأتی الملک سلیمان» آمده است.
مهر بیضوی با سجع «محمد طاهر» دیده می‌شود.
مهر بیضوی با سجع «المتوکل علی الله عبده عسگر» دیده می‌شود.
مهر مربع با سجع «انی عبدالله» مربوط به تملک ابن ابوالحسن حسینی.
مهر چند ضلعی با سجع «الفقیر محمدباقر» مربوط به تملک محمد باقر بن شیخ علی بن یحیی دیده می‌شود.
مهر بیضوی با سجع «عبده محمدطاهر» دیده می‌شود.
یادداشت عملیات: لبه برخی از برگها ترمیم شده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۹، صفحه ۵۹- ۶۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: روایاتی متفرقه، رموز مجتهدین، صیغه توبه به نقل از شیخ علی کرکی، حساب طالع مولود، تاریخ قتل سلطان حمزه میرزا در تبریز به سال ۹۹۵ آمده است.
صحافی شده در این جلد: المختصر النافع/ ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی، ۱۵پ- ۱۷۱ر
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه
تاریخ: ۲۰۱۴۱۲۰۸
محل و شماره بازیابی: ۱۲۰۸۹۶۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

178

حجم (مگ)

39

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟