0

ترجمه الفواید الضیائیه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

ترجمه الفواید الضیائیه (از: عباس‌قلی سپهر.)

شماره بازیابی: ‭۳۱۴۲/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۶۱۵‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: ترجمه الفواید الضیائیه [نسخه خطی]/ از: عباس‌قلی سپهر.
کاتب: میرزا هاشم کاشانی.
تاریخ کتابت: نسخ و نستعلیق عباس‌قلی سپهر در نیمه دوم ق ۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۶۱٫
قطع: خشتی. ۱۸*۲۲سم. ۳۴۲ص. ۱۳ و ۲۰س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱مصنف میگوید المرفوعات یعنی اسمهائیکه این صفت داشته‌اند مرفوع میباشند. شارح میگوید که مرفوعات جمع مرفوعی است نه جمع مرفوعه چنانکه مضروبات جمع مضروبه است… .
۲… یعنی مثل مفعول دوم باب علت و مفعول سیم باب اعلمت است در اینکه جایز نمیشد واقع شوند موقع فاعل پس این مفعول.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج یشمی یک‌لا.
۲٫ در کنار برگ دوم نوشته: «خط میرزا هاشم پسر میرزا عبدالباقی مرحوم است کاشانی بود و میرزا عبدالباقی از آدمهای خوب روزگار و نزد مرحوم محمدحسین خان ملک الشعراء ولد مرحوم فتحعلی خان ملک الشعراء کاشانی بود و میرزا هاشم مدتها درس فارسی باین بنده میداد و بعد از آن این چند جزو را که بنده در ترجمه و شرح جامی نوشته بخط نوشت و مدتی است در طهران مرحوم شده است».
شرح عوامل جرجانی، ص ۲۲۸-۲۴۱٫
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف هنگامی که شرح جامی (الفواید الضیائیه) را می‌آموخت این ترجمه پرداخته این بخش از آغاز مرفوعات تا بخشی از «مفعول معه» است. ترجمه عوامل از مایه عباس‌قلی سپهر و از دخترش طلعه‌السلطنه در بخش نخست این فهرست یاد شده.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱۱٫ پشت برگ نخستین: «هو الباقی. در ایامی که شرح جامی را میخواندم تمام آنرا ترجمه کردم، موجود است این چند جزو را که بیخیال خود و عالم طفولیت لازم میداشتم، کاتب، خوش خط، خوب بنویسد بمرحوم میرزا هاشم ولد مرحوم میرزا عبدالباقی کاشانی دادم نوشت، محض یادگار او ضبط کردم، تحریرا فی شهر جمادی الثانیه سنه ۱۲۹۶ حرره الحقیر الجانی عباس‌قلی بن لسان الملک کاشانی».
متن یادداشت: در گوشه و کنار نسخه یادداشت‌هایی است از سپهر که برخی از آنها یاد گردید.
یادداشت عملیات: نسخه حاضر نیمه دوم کتاب است که در اثر اشتباه صحاف نیمه مقدم آن افتاده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۱۵۲-۴۱۵۳٫
صحافی شده در این جلد: ترجمه عوامل جرجانی، ص ۶۲-۲۲۴٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۲
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۵۸

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

174

حجم (مگ)

31

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟