0

ترجمه رسایل اخوان الصفا (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مجمل الحکمه

شماره بازیابی: ۳۲۵۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۷۸۲‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: مجمل الحکمه
کاتب: ابوتراب حسینی موسوی.
تاریخ کتابت: ۱۲۴۴ق.
قطع: خشتی. ۱۵*۲۱سم. ۲۵۴ص. ۱۶س.
یادداشتهای کلی: نسخه‌های ترجمه رساله‌های اخوان الصفا
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱سپاس و منت وجودی را که واجب الوجود است و هرچه جزویست ممکن الوجود… .
۲… یعنی بر ترک لذت مقلدست یعنی بدوت علم و حکمت بعلم و الله اعلم بالصواب.
نوع کاغذ:فرنگی آهار مهره.
تزئینات جلد:تیماجی تریاکی رنگ ضربی.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱کاتب در پایان نسخه چنین است:« تمام شد کتاب مجمل الحکمه… در عشر اول شهر شوال سنه۱۲۴۴… علی ید… ابوتراب الحسینی الموسوی نواده میرزا جعفر، صافی تخلص و اگر پاره‌ای غلط داشته باشد چون اصل نسخه هم مغلوط بود و هم سیاه و هرچه دقت کردم نیافتیم».
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: پشت نخستین برگ نسخه و نیز روی آخرین برگ مهر‌های بیضی شکلی با نقش‌های گوناگون از «سپهر» آمده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۲۳٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: نسخه‌های ترجمه رساله‌های اخوان الصفا که تا این زمان شناخته شده گاهی بمانند هم و پاره‌ای از آنها با یگدیگر تفاوت بسیار دارند. نسخه‌ای از ترجمه رسائل اخوان الصفا در هند چاپ شده است. برای آگاهی بیشتر درباره رسائل اخوان الصفا و ترجمه‌های آن رجوع شود به:مجلس، شماره‌های، ۱۶۶سنا و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۷ و ۱۰۴ و ۱۱۲ و ۱۲۵۷۴/۳ و ۵۲۲۴؛ دانشگاه، ش ۳۴۴۵ یادداشت‌های قزوینی به کوشش ایرج افشار ۴۴/۷-۴۵٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۱۸
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۸۲

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

132

حجم (مگ)

18

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟