0

تزویج نامه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دیوان(طرزی افشار.)

شماره بازیابی: ۲۶۸۵/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۸۵‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: طرزی‌ اف‍ش‍ار، ق‍رن‌۱۱ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: دیوان/ طرزی افشار.
کاتب: ابوالقاسم.
تاریخ کتابت: ۱۳۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۴۴٫
قطع: ‮‭۱۳/۵‬*‭۲۰‬سم. ‭۶۳‬ص. ‭۱۵‬س. اندازه نوشته ۸*‭۱۴‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ابتدی بسم ربی الاعلی / آنکه هستیده هر دو عالم را
۲مگر آن زمان ایمن از غیر گردم / که در منزل ما حلولیده باشی.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:مقوایی.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف از شعرای قرن ۱۱ق. است که دیوانش در ۱۳۰۹ در رضاییه به چاپ رسیده است.
وضعیت استنساخ نسخه: به قلم یک کاتب نوشته شده.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق خوش.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲ملک‌الشعرای بهار در بعضی از صفحه‌ها در حاشیه کلمات و اشعار را تصحیح کرده است و پشت صفحه اول شرح مختصری راجع به طرزی و سبک شعر او نوشته است.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: از کتابخانه ملک‌الشعرای بهار.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۳-۳۴۴۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این نسخه شامل غزلیات اوست حدود ۵۶۰ بیت.
صحافی شده در این جلد: ترویج‌نامه/ میرزا باقر ناجی قزوینی، ص ۴۷-۶۳٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن۱۱ ق
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۲
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۰۳

تزویج نامه؛میرزا باقر ناجی قزوینی

شماره بازیابی: ۲۶۸۵/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۸۶‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ن‍اج‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۳ق‌ ، .
عنوان و نام پدیدآور: تزویج نامه؛میرزا باقر ناجی قزوینی
کاتب: ابوالقاسم.
تاریخ کتابت: ۱۳۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۴۷-۶۳٫
قطع: ‮‭۱۳/۵‬*‭۲۰‬سم. ‭۶۳‬ص. ‭۱۵‬س. اندازه نوشته ۸*‭۱۴‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱اول نامه‌ام سپاس خداست / جز خدا حمد بر کسی نه سزاست
آفریننده خواص و عوام / ره نمایند بر حلال و حرام
امر فرموده بر نکاح و مهور / نهی فرموده از سفاح و فجور
۲تو ز احسان کنی مرا دلشاد / من همی گویمت مبارکباد
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:مقوایی.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق خوش.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: از کتابخانه ملک‌الشعرای بهار.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۳-۳۴۴۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مثنوی دارای ۲۵۰ بیت که داستان مراجعه شاعر است به دلاله برای ازدواج و پیدا کردن دختر و شرایط و خواسته‌های خانواده دختر.
صحافی شده با: دیوان/ طرزی افشار۴۹۷۶۶۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۲
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۰۳

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

36

حجم (مگ)

5

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟