0

جام جهان‌نمای (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جام جهان‌نمای(شیرین مغربی)

شماره بازیابی: ۴۸۸۹/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-37754
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍زال‍دی‍ن‌، ۷۵۰؟-۸۰۹ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: جام جهان‌نمای/ شیرین مغربی
کاتب: حسن بن محمد حسینی
تاریخ کتابت: ، قرن ۱۲ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱پ – ۷پ.
قطع: ‮۸*‭۱۰/۵‬سم. ‭۱۱۹‬گ. ‭۱۲‬س. اندازه جلد: ‭۱۵‬*‭۲۰/۵‬سم.‬
یادداشتهای کلی: در متن و هامش.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بسمله. حمد بی‌حد و شکر بی‌عد سزای ذاتی که وحدتش منشاء احدیت و واحدیت شد و مرآت از لیث و ابدیت گشت و رابطه باطنیت… اما بعد بدانکه طایفه‌ای از دوستان که طالب علم توحید بودند…
انجام:… یکی از امهات صفات سعبه که حقایق ایشان در برزخ ثانی واقع است اثر آن غلبه در کتب و احکام و اذواق و مشارب ایشان ظاهر است، و سخن در این دایره و اسرار او نهایت ندارد و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل.
تصاویر:با یک دایره تو در تو از عوالم عرفانی.
نوع کاغذ:سپاهانی.
تزئینات جلد:رویه تیماج یک لایی قهوه‌ای دارای ترنج در وسط.
نک: مشار ۴۶۵؛ سپهسالار ۴/ ۲؛ مجلس ش ۳۸۶٫
دایره اول. در احدیت و وحدت و اعتبار وجود و علم و شهود و تجلی.
دایره دوم. در ظاهر وجود و ظاهر علم (دیباچه).
رساله جزء و کل/ همو، گ ۱۴ر – ۱۸ر.
شرح دعای صباح/ همو، گ ۱۸پ – ۳۱ر.
رساله عرفانیه/ همو، گ ۳۱پ – ۵۵ر.
حکمه العارفین/ همو، گ ۵۵پ – ۷۲ر.
ترجمه یک غزل/ همو، گ ۷۲پ – ۷۳ر.
قصیده عشقیه/ همو، گ ۷۳پ – ۱۱۴ر.
شمس الحقیقه = فصل الخطاب، ۱۰۷ر – ۱۱۱ر.
منهاج الهدی، گ ۱۱۴پ – ۱۱۹پ.
خبر سقوط النجم فی دار علی/ همو، گ ۱۱۴پ – ۱۱۹پ.
وضعیت استنساخ نسخه: نسخه مقابله شده است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۷۹۷ – ۵۸۰۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در توحید و مراتب وجود، با شیوه عرفانی در دو دایره در دو قوس و خطی که برزخ بین القوسین است.
صحافی شده در این جلد: الروحیه/ قطب‌الدین محمد حسینی تبریزی شیرازی، ۹پ – ۱۴ر.
تاریخ: ۲۰۱۴۱۲۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۶۴۹۵۶

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

68

حجم (مگ)

17

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟