0

جنگ اشعار گزیده (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جنگ اشعار گزیده

شماره بازیابی: ۳۲۵۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۸۰۲‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ اشعار گزیده
تاریخ کتابت: ق ۱۳ق.
قطع: خشتی. ۵۸۷ص. ۲۱س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز جنگ: اولین بیت قصیده‌ای از ناصرخسرو:
ای قبه گردنده بی روزن خضرا/ یاقوت فرتوتی و یاقوت برنا
۲… (اشعار بابا فغانی): صد مرده زنده کرده فغانی طبیب شهر/ من از دعای کیست که رنجور مانده‌ام
۱آغاز رباعیات متفرقه: گویند مرو از پی آن سرو بلند/ انگشت نمای خلق بودن تا چند
بیفایده پندم مده ای دانشمند/ من چون نروم چو میبرندم بکمند
۲انجام جنگ: گر چشم گشایم به جمال تو خوش است/ ور دیده ببندم بجمال تو خوش است
هیچ از تو بجز فراق تو ناخوش هست/ آن نیز به امید وصال تو خوش است
نوع کاغذ:فرنگی سفید.
تزئینات جلد:تیماجی قرمز رنگ.
اینک اسامی شعراء یاد شده در این جنگ مطابق فهرست موجود در آغاز دفتر (و با ذکر شماره صفحه که به قلمی دیگر با مداد نوشته).
ص ۱٫ ناصرخسرو. ۱۰۳٫ مسعود سعد سلمان. ۱۵۲٫ حکیم سنائی. ۲۰۳٫ امیر معزی. ۲۸۱٫ انوری. ۲۸۳٫ حکیم رودکی. ۲۸۶٫ حکیم عنصری. ۳۰۹٫ منوچهری، شصت کلمه در نسخه منوچهری. ۳۲۱٫ مختاری غزنوی. ۳۳۹٫ سیدحسن غزنوی. ۳۴۲٫ فرخی خراسانی. ۳۴۹٫ عبدالواسع جبلی. ۳۵۷٫ غضائری رازی. ۳۶۱٫ عنصری در پاسخ غضائری. ۳۶۴٫ مسعود سعد در پاسخ غضائری. ۳۶۶٫ جمال‌الدین اصفهانی. ۳۶۹٫ رشیدالدین وطواط. ۳۹۱٫ ادیب صابر. ۳۹۸٫ حکیم قطران تبریزی. ۴۰۱٫ لامعی گرگانی. ۴۰۲٫ فلکی شیروانی. ۴۱۲٫ اسدی طوسی. ۴۱۳٫ رکن‌الدین دعوی دار. ۴۱۵٫ سراج‌الدین قمری. ۴۱۸٫ عسجدی غزنوی. ۴۲۰٫ غیاث شیروانی. ۴۲۱٫ فریدالدین احول. ۴۲۳٫ فلکی شیروانی. ۴۲۵٫ عمعق بخارائی. ۴۳۳٫ کمال‌الدین اصفهانی. ۴۴۷٫ مجد همگر. ۴۵۰٫ شیخ ابوعلی سینا. ص ۴۵۱٫ حکیم سوزنی. ۴۶۰٫ رضی‌الدین نیشابوری. ۴۴۱٫ بیانی هروی. ۴۶۳٫ خواجوی کرمانی. ۴۷۵٫ جمال کازرونی. ۴۷۷٫ مولانا شمس تبریزی. ۴۷۸٫ نظامی. ۴۸۱٫ امیدی تهرانی. ۴۸۲٫ عمادی غزنوی. ۴۸۵٫ عماد شهریاری. ۴۸۷٫ عماد فقیه کرمانی. ۴۹۱٫ شاه طاهر. ۴۹۸٫ شاپور تهرانی. ۴۹۹٫ شریف تبریزی. ۵۰۵٫ عبید زاکانی. ۵۳۲٫ میلی ترک. ۵۳۷٫ محتشم کاشانی. ۵۷۹٫ ارشد کازرونی. ۵۷۹٫ بابا فغانی.
از ص ۵۸۱ تا پایان دفتر رباعیات متفرقه است. شعری که از بوعلی سینا آورده یک قصیده است بدین مطلع:
غذای روح بود باده رحیق الحق/ که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق
عقیق پیکر و یاقوت فام و لعل مثال/ همای گردد اگر قطره‌ای بنوشد بق
شعری را که به نام شمس تبریزی آوردی غزلی است از دیوان شمس مولوی رومی که مطلعش این است:
روزها فکر من این است و همه شب سخنم/ که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱پشت برگ اول و در ذیل صفحه آخر تملک و یادداشت جزو جمع است که نام نویسنده را سیاه کرده‌اند نیمه دوم ص ۲۷۹ به خط و قلمی دیگر است. در کنار برخی از صفحات نسخه بدل‌ها و اصلاحات با ترجمه برخی از لغات و یا نظیر از شاعری دیگر یاد شده است چنان‌که در حاشیه ص ۴۱۳ از ابوالفرج رونی به خطی دیگر شعری یاد شده است.
یادداشت عملیات: بین صفر ۲۸۸ و ۲۸۹ سه برگ که دنباله اشعار رودکی بوده بریده‌اند و همچنین دو برگ بین صفحه ۵۸۰ و ۵۸۱ و سه برگ (بین ۱۵۰-۱۵۱ و جای بریده‌گی برگ‌ها کاملا پیداست).
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۳۲-۴۲۳۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: گزیده‌هایی است از اشعار شعراء متقدم و متاخر. انتخاب کننده اشعار (که نام خود را یاد نکرده) بر روی یک برگ اضافی آغاز جنگ، فهرست اسامی شاعرانی که گزیده اشعارانشان در این جنگ آمده یاد کرده و بالای آن چنین نوشته: «از آنچه دیوان آنها مطبوع و موجود و معروف است کمتر ذکر شده که انتخاب آنرا خلاف ادب دانسته و از بعضی آنچه یافته، نوشته است و انتخاب نکرده و دیوان ایشان را ندیده است». گویا منظور از معاریف سعدی و حافظ است که نامشان را نیاورده. در آغاز ذکر منتخبات اشعار عنصری، شرح حال او را در ۵ صفحه و نیم (۲۸۹-۲۹۴ دفتر) نوشته است و برای دیگر شاعران شرح حال نیاورده است. برخی از شاعران را به تکرار یاد کرده و از ابن‌سینا یک قصیده آورده.
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۱۸
محل و شماره بازیابی: ۱۱۳۹۱۱

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

299

حجم (مگ)

43

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟