0

جنگ مطالب مختلف (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جنگ مطالب مختلف

شماره بازیابی: ۸۹۰۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۱۵۴۵۱‬‬
زبان اثر:
فارسی
عربی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ محمدابراهیم رضوی [نسخه خطی]
قطع: ‮یک، ‭۱۳۳‬، دو برگ، ‭۱۴/۹‬*‭۲۵/۳‬، سطور و اندازه‌ها مختلف.‬
وضعیت استنساخ نسخه: این جنگ به چندین خط و شیوه کتابت شده بنابراین خصوصیات کتابتی و پرداخت کتاب‌آرایی آن همه جا یکسان نیست.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق و تحریری.
تزئینات متن:در بیشتر بخشها عناوین و نشانیها شنگرف.
تزئینات نسخه:برگها جدول‌بندی شده با زر و تحریر مشکی.
در حاشیه صفحات دعای مصباح کلمات نسخه بدلی و جملات توضیحی با زر تزیین شده است.
نسخه ۴ سرلوح دارد: برگ ۳۵پ سرلوح مذهب و مرصع با کتیبه‌ای کوچک که درون آن به شنگرف نوشته شده: «هذا دعاء الصباح». با شرفه‌های لاجوردی. برگ ۴۰پ سرلوح مذهب و مرصع ساده شرفه‌دار. برگ ۵۲ سرلوح مذهب و مرصع شرفه‌دار و برگ ۸۷پ سرلوحی مانند برگ ۳۵ اما بدون کتیبه.
رکابه نویسی:بعضی از بخشها دارد.
نوع کاغذ:نخودی نازک آهار مهره.
تزئینات جلد:‮تیماج قهوه‌ای مجدول، عطف و سجاف میشن. برگهایی از شیرازه نسخه جدا شده است. قطر: ‭۲/۹‬‬.
بعضی از بخشها تصحیح شده.
جزوها ۸ برگی.
۳نشان صحاف (به صورت خط مورب مشکی کمرنگی که در بالای سمت راست برگهای وسط هر جزو کشیده شده است. این خط بیشتر در نیمه آخر نسخه که حواشی نسخه سفید مانده قابل تشخیص است).
رقعه‌ای که میر صدرالدین شیرازی به یکی از اعزه نوشته، ۱پ.
تفسیر آیه والذین لا یشهدون الزور، ۱پ.
سوال و جواب جوانی از پیامبر اسلام (ص)، ص ۲ر.
تعیین مقدار مد و درهم و دانق و قیراط و اوزان دیگر، ۲ر.
اشعار از سحابی نجفی، ۲ر.
فرق بین فرض و واجب و همچنین عبادت و طاعت، ۲پ.
حکم وضوی قبل از وقت، ۲پ.
تعداد دفعات نزول جبرئیل بر پیامبران، ۲پ.
وصایای پیامبر (ص) به اباذر، ۲پ.
حدیثی از پیامبر (ص)، ۲پ.
حدیثی از امام صادق (ع)، ۲پ.
خواص پزشکی هلیلج، ۳ر.
اشعار از سید رضی، ۳ر.
حکایت عثمان بن عفان و ابوذر، ۳ر.
حدیثی از امام صادق (ع) درباره مواریث ائمه، ۳ر.
یک بیت از شاه عباس صفوی، ۳ر.
اشعار، ۴ر.
فایده درباره هلال، ۴ر.
ازکتاب وفیات الاعیان ابن خلکان، ۴ر.
دعا برای ادای دین، ۴ر.
باب صداع کتاب برءالساعه محمد بن زکریای رازی، ۴پ.
از تاویلات شیخ عبدالرزاق کاشی و کشکول شیخ بهایی، ۵ر.
گفته دیوجانس حکیم، ۵ر.
منقولاتی از کشکول شیخ بهاءالدین محمد رحمه الله علیه، ۵پ – ۶ر.
روایت زهری از علی بن الحسین (ع) درباره روزه، ۶پ – ۷ر.
فایده‌ای از حبل المتین درباره انتفاع میت، ۷ر.
احادیث منقوله من صحیح البخاری، ۷ر.
از کشکول شیخ بهایی، ۷ر – ۷پ.
گفته قطب راوندی در شرح شهاب، ۷پ.
از داستانهای حجاج، ۷پ.
دو بیت از ابن نباته مصری، ۷پ.
معنای لغات مختلف از قاموس المحیط، ۸ر – ۸پ.
گفته‌ای از کشاف، ۸ر.
از کشکول شیخ بهایی، ۸پ.
نامه‌نگاری امام حسن (ع) و محمد بن حنفیه، ۸پ.
شرح دعوت وسیط حزب البحر، ۹پ – ۱۰پ.
دعاهای پراکنده، ۱۰پ – ۱۱ر.
دو بیت شعر از مجنون عامری، ۱۲ر.
از کشکول شیخ بهایی، ۱۲ر.
فرق بین واجب و فرض، ۱۲ر.
احادیث، ۱۲پ – ۱۳پ.
پنج حکایت از کشکول، ۱۴ر.
حرز حارز، ۱۴پ.
مجلس فی ذکر مولد امیرالمومنین (ع)، ۱۵پ.
از کتاب روض الریاحین و حکایات الصالحین نافعی تمیمی شافعی، ۱۶ر.
از کشکول شیخ بهایی، ۱۶ر.
چند حدیث کوتاه، ۱۶ر.
گفته‌ای از ربیع‌الابرار جارالله زمخشری به نقل از کشکول، ۱۶پ.
تعویذ برای حفاظت از جن و شیاطین، ۱۷ر.
از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ۱۷ر.
روایت وهب بن منبه از زمان بین انبیا و سالهای زندگی هر یک، ۱۷پ.
اشعار یک ناصبی و پاسخ شیخ محمد حر عاملی بدانها، ۱۷پ.
از عیون اخبار الرضا (ع) و علل الشرایع، ۱۸ر.
از برءالساعه محمد بن زکریای رازی، ۱۸پ.
از بستان الکرام، ۱۹ر.
منقولات پراکنده، ۱۹ر – ۱۹پ.
قصیده، ۲۰پ – ۲۱ر.
اشعار، ۲۰پ حاشیه.
معراج الخیال/ علی‌رضا بن حسین تجلی شیرازی اردکانی، ۲۲پ – ۲۳پ و ۲۶ر – ۲۸پ متن و حاشیه.
مولانا فیاض به حکیم کوچک نویشته/ عبدالرزاق بن علی فیاض لاهیجی قمی، ۲۴ر – ۲۵پ متن و حاشیه.
جواب که حکیم کوچک مزبور به مشارالیه نویشته‌اند/ محمدسعید بن محمدباقر حکیم قمی، تنها، ۲۵ر – ۲۵پ.
اشعار میرزا معز، ۳۰ر.
اشعار/ فریدون عکاشه، ۳۱پ – ۳۳پ متن و حاشیه.
از کشکول شیخ بهایی، ۳۲پ.
ترجمه الصلوه (آداب الصلاه)/ محمد بن حسین خوانساری، آقا جمال، ۳۳پ.
گفته‌ای از بونی، ۳۵ر.
از قاموس المحیط، ۳۵ر.
دعای صباح، ۳۵پ – ۳۹پ.
احادیث، ۴۰ر.
الامان من اخطار الاسفار و الازمان/ علی بن موسی ابن طاووس حلی، ۴۰پ – ۴۹پ متن و حاشیه.
دعای قنوت و تشهد، ۵۰پ – ۵۱ر.
حدیثی از کافی کلینی، ۵۲ر.
الوجیزه فی الدرایه/ محمد بن حسین عاملی، شیخ بهایی، ۵۲پ – ۵۵پ.
اسماء شهور رومیه موافق فصول، ۵۵پ.
از کافی، ۵۶ر – ۵۶پ.
حدیث وفات سلمان فارسی، ۵۷ر – ۵۹ر.
از امالی شیخ طوسی، ۵۹پ – ۶۱ر.
از احتجاج طبرسی، ۶۱پ.
نسب‌نامه پیامبر اسلام (ص) تا حضرت آدم (ع)، ۶۲ر.
دو دعا برای شفای بیماران، ۶۳ر.
[الحدوث و القدم]، ۶۴ر – ۶۵ متن و حاشیه.
اشعار، ۶۵پ.
پنج بیت در مدح امیرالمومنین (ع)، ۶۶ر.
سه حدیث، ۶۶پ – ۶۷پ.
حدیث اسلام آوردن ابوذر و سلمان از کافی، ۶۸ر – ۶۸پ.
شرح نسب پیامبر اسلام (ص)، ۶۹ر – ۷۲پ متن و حاشیه.
سخنی از دانیال نبی (ع) به نقل از خط شهید، ۷۳ر.
از تذکره الفقهاء علامه حلی، ۷۳ر.
سوال و جواب مفضل و امام صادق (ع) درباره علامات ظهور، ۷۳پ – ۷۶ر.
رقعه استغاثه به مهدی (ع)، ۷۶پ – ۷۸پ.
[رساله فی بیان علماء الشیعه]، ۷۹ر.
اشعار، ۸۰ر.
دعاء طایر رومی، ۸۰پ.
احادیث از امام کاظم (ع) و امام صادق (ع)، ۸۱ر.
لغز عدد، ۸۱ر.
داستانی از سلیمان نبی (ع)، ۸۱پ.
معنای دو لغت از قاموس اللغه، ۸۱پ.
فایده‌ای فقهی درباره غنا، ۸۱پ.
از مغنی اللبیب، ۸۲ر.
از طب الائمه، ۸۲پ – ۸۳ر.
حرز تفنگ و حرز شمشیر، ۸۳ر.
حدیث درباره دواء لجمیع الامراض و العلل، ۸۳پ.
دو حرز برای شفای امراض و حصول مراد، ۸۴ر.
شکل حروف الفبای قلم سلیمان و قلم اسرار قاسمی، ۸۴پ.
گفته‌ای از ابن بابویه درباره جانشین پیامبر (ص)، ۸۴پ.
از تحفه شاهی در معرفت قبله و جهت آن، ۸۵ر.
شرح تحفه شاهی، ۸۵پ – ۸۶ر.
دو دستورالعمل داروسازی، ۸۶پ.
التنبیهات علی معانی السبع العلویات/ محمد بن حسن بن محمد بن ابی‌الرضا علوی، ۸۷پ – ۱۳۱ر
از امالی شیخ طوسی، ۱۳۱پ – ۱۳۲پ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱جدولها تنها در صفحاتی که بعدا به نسخه افزوده شده نیست و برعکس آن صفحات زیادی با جدول‌کشی آماده کتابت شده اما سفید مانده‌اند.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
یادداشت وقف:
متن یادداشت:
در نخستین برگ جنگ تملک طغرا شکل محمد حسینی رضوی.
خریداری از خلیل روئین‌تن و ابوقداره در اردیبهشت ۱۳۴۴ش.
در نخستن برگ جنگ مهر بیضوی محمد حسینی رضوی: «الواثق بالله العلی العظیم ابن حسین الرضوی محمدابراهیم».
در برگ ۱پ مهر بیضوی: «کلب عتبه نبوی محمدتقی رضوی ۱۱۳۹».
در برگ ۸پ دو مهر سیاه شده است.
در برگ ۱پ وقفنامه نسخه از طرف میر محمدتقی رضوی همراه با ۵۹ جلد کتاب دیگر که تولیت آنها به فرزند او میر محمدعلی و نظارت شرعی آنها به عبدالرزاق حسینی حسنی سمنانی و اولاد ایشان واگذار شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۲۹، صفحه ۲۸۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: جنگی است مشتمل بر یادداشتها و گفتارهای پراکنده و کوتاه کوتاه که به درخواست محمدابراهیم رضوی بین سالهای ۱۰۷۲-۱۰۹۷ق در شهرهای مختلفی مانند اصفهان و مکه و برهانپور و حیدرآباد نوشته شده است.
صحافی شده در این جلد: معنای لغوی چند کلمه از قاموس المحیط، ۱ر.
متن ارتباطی: لیبلیبل
محل و شماره بازیابی: ۱۶۱۹۳۸

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

136

حجم (مگ)

42

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟