0

 

 

جهد المقل فی اجوبه المسائل (ج۳) (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جهد المقل فی اجوبه المسائل (ج۳) (از: شیخ محمدرضا بن محمدجواد معزی (م۱۳۰۲ق))

شماره بازیابی: ۱۸۸م
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR ‮‭۱۰-۲۰۳۰۶‬‬
زبان اثر:
فارسی
عربی
عنوان و نام پدیدآور: جهد المقل فی اجوبه المسائل (ج۳) [نسخه خطی]/ از: شیخ محمدرضا بن محمدجواد معزی (م۱۳۰۲ق)
کاتب: شیخ محمدرضا بن محمدجواد معزی
قطع: ‮‭۲۰۳‬برگ. ‭۱۶/۵‬*‭۲۲/۵‬سم. ‭۲۷‬سطر. ‭۹/۵‬*‭۱۵/۵‬سم.‬
یادداشتهای کلی: مجموعه اهدایی شیخ محمدکاظم معزی دزفولی.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله. حمدله. و الصلوه علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فیقول احقر العباد محمدرضا بن محمدجواد اقالهما الله عثراتهما یوم المعاد هذا هو المجلد الثالث من کتاب جهد العقل… .
۲بناء علی ان ذلک حکم التفاوت الی حدوث القبض لا استمراره.
تزئینات جلد:مقوایی با روکش کاغذی ابر و باد. عطف و گوشه‌ها تیماج مصنوعی قهوه‌ای.
۱چند برگ در میان صفحات نانوشته مانده است.
ماخذ فهرست: جلد ۳۹، صفحه ۱۱۲-۱۱۸٫
جلد دوم و اول این کتاب هم در همین مجموعه هست.
فهرست مطالب:
۱٫ کسی در مسیر تعمیر خانه خود، به خانه دیگری لطمه می‌زند، آیا ضامن است یا نه؟ (برگ ۱ – ب)
۲٫ لقطه هرگاه پول مسکوک باشد و زیاده از درهم باشد و تمیز و علامت نداشته باشد، آیا تعریف سنه لازم دارد یا به سبب عدم تمیز و علامت، مال واجد است؟ (۱۰ – الف)
۳٫ هرگاه شخصی ارض مواتی را احیاء کرده و مخارج زیاد کرده، نیزار شود، آیا آن زمین ملک محیی می‌شود یا نه؟ شرایط معتبره در احیاء چیست؟ هرگاه غاصبی آن را غصب کند، ورثه مغصوب منه را می‌رسد که مطالبه آن زمین بکنند یا نه؟ آیا اراضی خالصه دیوان که خرید و فروش می‌کنند معامله آنها صحیح است یا نه؟ … و ید تصرف که می‌گویند اقوی است، مورد آن را بیان فرمایند (۱۲ – الف)
[برگ ۲۰ – ب تا ۲۳ – الف و ۲۵ تا ۲۷ و ۲۹ و ۳۰ سفید مانده است].
۴٫ اگر کسی در شهری باشد و بعد از دخول وقت در آن شهر نماز گزارد، سپس به شهری دیگر وارد شود که هنوز وقت داخل نشده، آیا باید بار دیگر نماز گزارد؟ آیا او مکلف است به افق شهر مبدا یا مقصد؟ (۳۴ – الف)
۵٫ کسی که در شهری متولد می‌شود و رشد می‌یابد، بعد از چندی – یا قبل از بلوغ یا بعد از آن – از آن شهر هجرت کند و در شهر دیگر متوطن شود و از شهر اول بکلی اعراض کند، هرگاه به عنوان مسافرت به شهر اول عبور کند، نماز او قصر است یا تمام؟ و آیا فرقی هست مابین آن که در آنجا خانه و ملک داشته باشد یا نه؟ (۳۷ – الف)
۶٫ اذن عامی که در ضمن وکالت معلق است، کافی است در جواز تصدی عمل، چنانچه مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات فرموده و از علامه نقل کرده یا نه؟ (۴۴ – الف)
۷٫ در وقف‌نامه مالی وقف شده بر اولاد و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان و… آیا مقتضای این، ترتیب طبقات است یا تشریک است و ترتیب ندارد؟ (۴۵ – الف)
۸٫ کسی گل غصب و گلاب آن را گرفته، مغصوب منه چه حق دارد؟ (۴۶ – الف)
۹٫ آیا ماذون از طرف مجتهد در اخذ حقوق یا خود مجتهد، می‌تواند مقدار زیادی از خمس یا حق امام را صلح کند به کسی که می‌تواند تمام را ادا کند یا ظن غالب دارد به اینکه قدرت بر اداء دارد، یا نه؟ (۴۶ – الف)
۱۰٫ آیا سید می‌تواند زیاده از موونه سال خود خمس بگیرد…؟ (۴۶ – الف)
۱۱٫ جایز است که ولد اکبر را اجیر نمایند که صوم و صلاه برای متوفی بجا آورد یا نه؟ (۴۶ – الف)
۱۲٫ مساله در خمس (۴۶ – ب)
۱۳٫ مساله بیع شرط در مورد طلاهایی که سرقت شده است. (۴۶ – الف)
۱۴٫ بنایی مقاطعه کرد که زمینی را بسازد، بعدا معلوم شد که قدری از آن وقف است. (۴۹ – الف)
۱۵٫ مسئله دیگر در مورد ساختن زمین، در صورتی که قدری از ساختمان به آفت سماوی خراب شود. (۴۹ – ب)
۱۶٫ مسئله دیگر در عمارت بناء (۵۰ – ب)
۱۷٫ مساله در رهن. (۵۰ – ب)
۱۸٫ شخصی که دارایی خود را با اولاد ذکور خود صلح نموده… تکلیف سایر ورثه چیست؟ (۵۱ – الف)
۱۹٫ شخصی در یک شهر، دیگری را در شهر دیگر وکیل خود در خرید یک کالا کند و وکیل، آن کالا را داشته باشد. آیا حق دارد از کالای خود به موکل بفروشد یا خیر؟ در صورت جواز، آیا اطلاع موکل لازم است؟ و حق‌العمل خرید را می‌تواند از موکل بگیرد یا نه؟ (۵۲ – الف)
۲۰٫ زنی فوت کرده، وصیت بر ثلث خودش کرده، وارث او منحصر است به زوج دائمی و جده و جده ابی و خواهران. ترکه او به چه نحو تقسیم شود؟ (۵۲ – ب)
۲۱٫ دو برادر از یک پدر و مادر، هر دو سوخته شده‌اند… . ارث آنها به چه نحو تقسیم می‌شود؟ (۵۲ – ب)
۲۲٫ مسئله و طی انسان با شتر، و حکم جنین او. (۵۳ – الف)
۲۳٫ هرگاه در کسب، شخص در سال ریح و خسران واقع شد، آیا جبر خسران به ریح در تخمیس می‌شود یا نه؟ (۵۴ – الف)
۲۴٫ چند مساله در باب روزه و نماز برای کسی که تقلید مجتهدی می‌کند، سپس به مجتهدی دیگر رجوع کند که فتوای او با مجتهد قبلی تفاوت دارد (۵۴ – ب)
[برگ ۵۸ سفید است].
۲۵٫ مسله میوه باغی که دو نفر به مشارکت، از مال غیر مخمس خریده‌اند، سپس یکی از آنها مال خود را تخمیس کرده است. (۵۹ – الف)
[برگ ۶۱ تا ۶۳ سفید است].
۲۶٫ مساله در مورد ثلث مال که با آن تجارت شود و حکم فوائد آن. (۶۴ – الف)
۲۷٫ حکم آبله کوبیدن اطفال، که خوف مرض بلکه موت در فعل و ترک است. (۶۴ – ب)
۲۸٫ اداء دین از مدیون توسط ضامن. (۶۴ – ب)
۲۹٫ حکم اجازه ملکی با مالکیت مشترک و… (۶۵ – الف)
۳۰٫ حکم ازدواج با فردی که پس از عقد، معلوم می‌شود که مملوک بوده نه آزاد. (۶۵ – ب)
۳۱٫ شرط اجاره در مورد ملکی که متعلق به چند شریک است و مستاجر تمام آنها را نمی‌شناسد… (۶۵ – ب)
۳۲٫ حکم وقف بر اولاد و تقدم و تاخر آنها. (۶۶ – الف)
۳۳٫ کسی اموال خود را با دیگری در حال مرض صلح کند و بمیرد… (۶۷ – الف)
[برگ ۶۸ سفید است].
۳۴٫ حکم کسی که برای کفاره جمع در ماه رمضان، برده برای آزاد کردن پیدا نکند (۶۹ – الف)
۳۵٫ کسی که در اول سال یا بین آن قدرت و استطاعت مالی بر حج پیدا کرد. (۶۹ – الف)
۳۶٫ حکم احداث سرداب در خانه که زیر کوچه واقع شود. (۷۰ – ب)
۳۷٫ کسی خانه‌ای خریده که سابقا (در زمان تملک فروشنده) همسایه او از هوا و فضای آن خانه مقداری متصرف شده، آیا مالک جدید حق ادعای فضا دارد یا نه؟ (۷۱ – ب)
۳۸٫ چند سوال در مورد حریم انهار. (۷۱ – ب)
۳۹٫ مسئله مطالبه فردی از دیگری، و ترقی قیمت آن کالا و… (۷۲ – الف)
۴۰٫ توضیحاتی در مورد آب نیسان و تقویم رومی. (۷۳ – الف)
۴۱٫ مساله در باب مضاربه. (۷۴ – الف)
۴۲٫ مساله دیگر در باب تعیین مدت در مضاربه. (۷۵ – الف)
۴۳٫ مساله در باب عادت وقتیه و عددیه. (۷۷ – ب)
۴۴٫ مساله در باب ربح مضاربه و شرط عامل. (۸۳ – ب)
۴۵٫ مساله در مورد متوفی که دیون خود را معین کرده، ولی یکی از اولاد، طلب خود را منکر می‌شود. آیا اثبات با ورثه است یا با آن منکر؟ (۸۵ – الف)
۴۶٫ مساله در وقف، در صورتی که یکی از دو برادر که در طبقه اولی است، بلا عقب فوت شود… (۸۶ – الف)
۴۷٫ حکم غساله… (۸۷ – ب)
[برگ ۸۹ تا ۹۱ سفید].
۴۸٫ صلح منافع خانه یا باغ یا آسیاب. (۹۲ – الف)
۴۹٫ حکم طلاق همسر در زمانی که حامله است. (۹۳ – الف)
۵۰٫ حکم نماز جمع… (۹۳ – ب)
۵۱٫ حکم نماز گزاردن در وقت ضیق در مکان غصبی. (۹۵ – ب)
۵۲٫ حکم خرید ماهی حرام از کسی که آن را حلال می‌داند. (۹۷ – الف)
۵۳٫ مساله درباره طلاق زن در ایام عادت. (۹۷ – ب)
۵۴٫ آیا صحیح است که تلف یا خسران مال را به عنوان شرط ضمان عامل مضاربه قرار دهند؟ (۹۸ – الف)
۵۵٫ حکم پوست‌هایی که از دیار کفر می‌آورند که در آن مسلمانان زیادی هست. (۹۹ – الف)
۵۶٫ حکم روزه در حالی که روزه‌دار در روز، عزم بر افطار کند… (۱۰۰ – ب)
۵۷٫ حکم روزه‌داری که در اثر نسیان افطار کند. (۱۰۱ – ب)
۵۸٫ درباره عقیده به تفویض عالم به اهل بیت: (۱۰۴ – ب)
۵۹٫ اگر کافر عقد نکاح را جاری کند… (۱۰۵ – الف)
۶۰٫ حکم نماز به اقتدای فردی که مقلد مجتهد میت است… (۱۰۵ – ب)
۶۱٫ آیا خرید ماهی از کسی که میته را حلال می‌داند، جایز است یا نه؟ (۱۰۵ – ب)
۶۲٫ درباره طلاق زن در حضور شهودی که فسق آنها معلوم است. (۱۰۸ – ب)
۶۳٫ ویژگی‌های عدالت مورد نظر در شهادت و نماز جماعت. (۱۱۱ – الف)
۶۴٫ اشتراط عدالت در قیم یتیم و وصی و ناظر وقف. (۱۱۱ – الف)
۶۵٫ آیا اغما و جنون و مستی مانند خواب، ناقض وضوء هستند؟ (۱۲۱ – ب)
۶۶٫ اگر جد یا پدر که ولی صغیر است، فقیر باشد و به این جهت ملک صغیر را بفروشد صحیح است یا نه؟ (۱۲۲ – الف)
۶۷٫ صحت اجازه دکان به مستاجر در برابر ربع کارکرد مستاجر و شاگردان او در آن مدت. (۱۲۲ – الف)
۶۸٫ تفاوت قیمت مهریه بر اساس تفاوت بازار. (۱۲۳ – الف)
۶۹٫ رضایت حواله گیرنده معتبر است یا نه؟ (۱۲۵ – الف)
۷۰٫ اعتبا تماثل میان مال حواله شده و حواله گیرنده. (۱۲۶ – الف)
۷۱٫ مساله در باب شفعه. (۱۲۷ – الف)
۷۲٫ مساله در باب وصیت. (۱۲۸ – ب)
۷۳٫ آیا کتابت مثل اقرار است؟ (۱۳۱ – الف)
۷۴٫ درباره شرط اجاره. (۱۳۴ – الف)
۷۵٫ حکم ضمان مبیعه در بیع خیاری. (۱۳۷ – ب)
۷۶٫ حکم قمه زدن در روز عاشورا. (۱۴۰ – ب)
۷۷٫ مساله در مورد وقف و اجاره آن. (۱۴۰ – ب)
۷۸٫ حکم اموال مجهول المالک. (۱۴۱ – الف)
۷۹٫ تکلیف نماز و روزه برای کارگرانی که در جاهای مختلف کار می‌کنند. (۱۴۳ – الف)
۸۰٫ مساله در مورد استیجار در عبادت. (۱۴۴ – ب)
۸۱٫ ادعای قتل مورث خود بر دیگری، و عجز از اثبات آن. (۱۴۴ – ب)
۸۲٫ دو نفر در شب تیر می‌اندازند به سمت کسی و او کشته می‌شود. بر کدام باید حکم قتل داد؟ (۱۴۵ – ب)
۸۳٫ مساله در زراعت و مالکیت آن. (۱۴۷ – الف)
۸۴٫ مساله در مال مجهول المالک. (۱۴۷ – ب)
۸۵٫ جواز عقد مطلقه برای غیر شوهرش با شک عاقد در اصل یا صحت طلاق. (۱۴۸ – الف)
۸۶٫ حکم استفاده از موقوفات یک مسجد که زائد بر مخارج آن است برای مسجد دیگر (۱۴۹ – الف)
۸۷٫ حکم قیام در نماز در حالت فراموشی سجده یا تشهد از رکعت قبل. (۱۴۹ – الف)
۸۸٫ حکم اختصاص بخشی از ثلث برای ورثه. (۱۴۹ – ب)
۸۹٫ آیا عوام که معنی دعا را نمی‌فهمند، فایده و اجری دارند یا نه؟ (۱۴۹ – ب)
۹۰٫ حکم رد یک بیستم عواید کشاورزان به جای زکات. (۱۴۹ – ب)
۹۱٫ مساله در مورد زکات زراعت. (۱۵۰ – الف)
۹۲٫ حکم قضای نمازهای قصر و تمام بعد از فوت. (۱۵۷ – الف)
۹۳٫ چند مساله در احکام نکاح. (۱۵۹ – الف)
۹۴٫ مساله در ورشکستگی مشتری و حکم معامله. (۱۵۹ – الف)
۹۵٫ آیا سگ آبی قابل تذکیه است یا نه؟ (۱۵۹ – ب)
۹۶٫ مبنای قیمت‌گذاری بناء در ارث زوجه. (۱۶۲ – الف)
۹۷٫ معنی عبارت «وقف بر اولاد». (۱۶۴ – ب)
۹۸٫ طفلی که پدر و مادر ندارد، حضانت او با کیست؟ (۱۶۵ – ب)
۹۹٫ مسئله‌ای در نکاح. (۱۶۵ – ب)
۱۰۰٫ حکم دندان طلا. (۱۶۶ – الف)
۱۰۱٫ مساله‌ای در مورد حواله و برات. (۱۶۶ – الف)
۱۰۲٫ زوجه منقطعه حامله در عده غیر وفات، استحقاق نفقه دارد یا نه؟ (۱۶۷ – الف)
۱۰۳٫مسئله عده زانیه. (۱۶۸ – ب)
۱۰۴٫ حکم گرامافون و فتوگراف. (۱۶۸ – ب)
۱۰۵٫ مساله در زکات غلات. (۱۶۸ – ب)
۱۰۶٫ حکم ضبط صوت و استماع قرآن و اذان از آن. (۱۶۸ – ب)
۱۰۷٫ حکم تعمیر مسجد مخروبه. (۱۶۹ – الف)
۱۰۸٫ مساله در باب فروش ملک. (۱۶۹ – الف)
۱۰۹٫ حکم انتقال منقطعه در صورت امتناع زوجه. (۱۶۹ – الف)
۱۱۰٫ مساله در حکم تیمم. (۱۶۹ – ب)
۱۱۱٫ اگر وصی در ثلث، سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد. (۱۷۵ – الف)
۱۱۲٫ مساله در مضاربه. (۱۷۵ – الف)
۱۱۳٫ مساله در ضمان. (۱۷۶ – ب)
۱۱۴٫ مساله در ارث. (۱۷۷ – الف)
۱۱۵٫ آیا وصیت صغیر به ثلث نافذ است یا نه؟ (۱۷۷ – ب)
۱۱۶٫ حکم خسارت در صورتی که وکیل بعد از خرید کالا، اظهار دارد که معیوب است. (۱۷۷ – ب)
۱۱۷٫ احکام نکاح صابئه. (۱۷۸ – الف)
۱۱۸٫ اگر زن از خانه بی‌اذن شوهر بیرون رود، ناشزه می‌شود یا نه؟ (۱۷۸ – الف)
۱۱۹٫ مساله در بیع مرابحه. (۱۷۸ – ب)
۱۲۰٫ مساله در مضاربه. (۱۸۰ – الف)
۱۲۱٫ مساله در جعاله. (۱۸۰ – ب)
۱۲۲٫ کسی به طفلی گفته برو تفنگم را از خانه بیاور، طفل آورده و از دست او افتاده و در رفته دیگری را کشته، حکم او چیست؟ (۱۸۱ – الف)
۱۲۳٫ آیا بذل متبرع از مال خود در خلع جائز است یا نه؟ (۱۸۵ – الف)
۱۲۴٫ اگر قاتل عمد بمیرد، آیا اولیاء مقتول حقی در ترکه او دارند یا نه؟ (۱۸۵ – الف)
۱۲۵٫ دیه شکستن استخوان دست. (۱۸۵ – ب)
۱۲۶٫ مساله در زنای زن مسلمان با مرد نصرانی. (۱۸۵ – ب)
۱۲۷٫ حکم نفقه در وقتی که مرد، چهار سال همسرش را رها کند. (۱۸۷ – الف)
۱۲۸٫ حکم تعمیر در خانه مشترک و مشاع. (۱۹۰ – الف)
۱۲۹٫ هرگاه شرکا در خانه زیاد بر دو نفر باشند، آیا شفعه ثابت می‌شود یا نه؟ (۱۹۱ – ب)
۱۳۰٫ آیا بر کسی که نماز عشا را به جا نیاورد، روزه فردا واجب است یا نه؟ (۱۹۵ – الف)
برگ ۱۹۳: فصل فی القرض.
برگ ۱۹۶ تا ۲۰۳: رساله فی النکاح.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲تصحیح در حاشیه.
یادداشت عملیات: دارای خط خوردگی بعضی کلمات.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: ذریعه، ۵/ ۳۰۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: فقه استدلالی ملمع و شبیه جامع الشتابت میرزای قمی است.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه امامیه
تاریخ: ۲۰۱۳۱۰۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۲۱۱۹۱۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

104

حجم (مگ)

40

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟