0

حاشیه شرح التجرید (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

حاشیه حاشیه شرح التجرید (از: شمس‌الدین محمد گیلانی معروف به شمسا)

شماره بازیابی: ۱۱۲۲ط
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۴۶۴۶‬
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: حاشیه حاشیه شرح التجرید [ نسخه خطی]/ از: شمس‌الدین محمد گیلانی معروف به شمسا
کاتب: : کاتب: محمدشفیع بن نبی گیلانی لنگرودی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: ۹ رجب ۱۱۰۴ق.
قطع: ؛‏‫وزیری کوچک. ۵/۱۳*۲۰سم. ۱۵۸گ. ۱۷س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز موجود: و لیس فوقه علم آخر یجب ان یکون موضوعه بینا بنفسه او مبینا فی العلم الالهی یبحث عن احوال الموجود بما هو موجود… .
۲… قوله و سائر الاوصاف… یعنی لیس له تعالی صفه کمالیه زائده علی ذاته تعالی بل جمیع صفاته الکمالیه کالعلم و القدره و غیرهما عین ذاته تعالی و هذا اشاره الی نفی الکثره بعد الذات.
۳تمت بید احوج الخلیفه… محمدشفیع… .
تزئینات متن:عناوین به شنگرف.
نوع کاغذ:فرنگی آهار مهره.
ماخذ فهرست: جلد ۲/۲۴، صفحه ۱۴۸٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق تحریری.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱بر پشت برگ اضافی آغاز چند دو بیتی فارسی موجود است.
یادداشت عملیات: نسخه از آغاز افتادگی دارد.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: مجلس، ش ۳۸۸۸؛ مرعشی، ۱۸/ ۲۸۳؛ دانشگاه، ۳/ ۲۳۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: تعلیقاتی است با عناوین «قوله – قوله» بر حواشی شمس‌الدین محمد خفری (قرن ۹ – ۱۰ق) بر شرح جدید مولا علی قوشچی (قرن ۹ق) بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی (د: ۶۷۲ق). نسخه دیگری از این حاشیه به ش ۳۸۸۸ در این کتابخانه موجود است. محشی خود بر این حاشیه تعلیقات مفصلی دارد که در هامش این نسخه موجود است.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): کلام

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

160

حجم (مگ)

26

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟