0

حبیب السیر (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

حبیب السیر(از: غیاث‌الدین محمد خواندمیر (-۹۴۲ق.).)

شماره بازیابی: ۳۱۵۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۶۵۱‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: حبیب السیر/ از: غیاث‌الدین محمد خواندمیر ( -۹۴۲ق.).
کاتب: گویا همان محمد شفیع گنابادی کاتب نسخه ش ۳۱۵۹ باشد.
تاریخ کتابت: ۱۰۳۷ق.
قطع: رحلی. ۲۵*۳۷/۵سم. ۹۱۳ص. ۲۹س.
یادداشتهای کلی: این نسخه بارها چاپ شده.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱لطایف اخبار، لآلی نثار ایثار، عالیمقدار و شرایف آثار سلاطین ذو الاقتدار… .
۲انجام بخش نخستین:… خلعت اقبال بقد تو جست، نامه آمال بنامت درست. چون بدعا رسم بود اختتام، شد سخن من بدعایت تمام (مهر صدیق الملک).
۱آغاز بخش دوم: الحمد لله الذی جعل للنبیین لسان صدقا علیا… اما نموده میشود که این صفحات… .
۲انجام بخش دوم:… ظلال دولتش پاینده بادا فلک پیوسته او را بنده بادا تم المجلد الثانی… فی تاریخ شهر ربیع الثانی ۱۰۳۷ (مهر صدیق الملک).
تزئینات متن:عنوان و نشان شنگرف.
نوع کاغذ:اصفهانی.
تزئینات جلد:ساغری قهوه‌ای تیره به شیوه معرق سوخت، با نقش ترنج و کنگره گل و بوته‌دار بر روی زمینه سبز.
نک: ذریعه، ۶/ ۲۴۴؛ ادبیات، ۲۰۶؛ مشار فارسی، ۱/ ۵۵۱٫
این نسخه شامل بخش اول و دوم تاریخ حبیب السیر است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱بر پشت نخستین برگ جلد دوم این یادداشت آمده: واهب العطایا، این دو جلد کتاب حبیب السیر را به این حقیر فقیر محمد بن عبدالله تفرشی نوری که به فضل و رحمت خود صدیق الملک مشهور به رئیس دفترخانه وزارت خارجه فرموده در طهران کرامت فرمود در سال هزار و دویست و هشتاد و سه هجری… ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و هو ذوالفضل العظیم.
یادداشت عملیات: کناره‌های این نسخه را موریانه به شکل نیم‌دایره خورده ولی به متن آسیب ندیده است در چند برگ از آغاز نسخه آثار رطوبت دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۱۶۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این تاریخ دارای یک مقدمه و سه بخش و یک خاتمه و هریک از بخش‌ها نیز به چهار بخش ترتیب یافته است. (نسخه حاضر بخش‌های نخستین و دومین آن است).
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۱۲
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۲۵

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

318

حجم (مگ)

78

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟