0

خاورنامه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

جنگ

شماره بازیابی: ۲۶۶۲/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۷۰۲‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: جنگ
تاریخ کتابت: قرن ۱۱و ۱۲ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۴۳۶٫
قطع: ‮‭۲۱/۶‬*‭۳۲/۵‬سم. ‭۷۲۰‬ص. ‭۲۶‬س هر ستون. اندازه نوشته ‭۱۸/۵‬*‭۳۰‬سم.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:قسمت اول شکسته نستعلیق خفی بد و قسمت دوم نستعلیق جلی.
حاشیه ص۳ اشعاری به خط شکسته خوش نوشته شده که تخلص کاظم دارد و به خط خود شاعر است به تاریخ ۱۱۳۲ق. بنابراین قسمت اول از قرن ۱۲ق. است و قسمت دوم که قدیم‌تر است قرن ۱۱ق.
تزئینات متن:عنوان‌ها قرمز.
نوع کاغذ:فرنگی و کشمیری.
تزئینات جلد:میشن قهوه‌ای.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱یادداشت‌های مختلف از: جهانبانی، کاظم، محمدحسن و ملک الشعرای بهار آغاز هر قسمت و در حاشیه صفحه‌ها.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۱۴-۳۴۱۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شامل منتخب اشعار شعرای زیر که بر حسب حرف اول به ترتیب الفبایی تنظیم شده است: ابوتراب بیک، ابوالحسن، ابوالقاسم، ابراهیم، ایما، احسن، احسان، اصیل، اثر، آذر، آقا رضی، اقدس، اشرف، احمد، آزاد، اسدی، امینای خاتون، اورنگ، اصدق، اوجی، آصفی، آگاه، آشوب، ادیب صابر، ایرج، ادهم، انیسی، الفت، امیر، برهان، بایندر، بیک تاش، بهار، بهاری، باقرا، برهمن، بیگانه، بیانی خراسانی، بابا افضل، باذل، بیانا، بدیع، بدیعی، بدیعا، بهایی، پندار، تاثیر، تجلی، تکلو، تسلی، ثابتا، جعفر، جلال قاجار، جسمی، جدلی، جامی، جامع، چلبی، حسن بیک، حکیم، حضرت، حامد، حافظ، حسن دهلوی، حجت، حاجی محمد، حضوری، حاجب، حبیب‌الله، حالی، حالتی، حیرتی، حمدلله، حبیبی، حیدر، خسرو دهلوی، خیال، خلف، خالصا، خضری، خلیل‌بیک، خالصی، خواجه حسن، خاتمی، دانش، دست غیب، درکی، درویش، داود، ذوقی، رشدی، رافع، رازی، راقم، رفیع، رشکی، رکنا، رشید، رکن‌الدین، راضی، رونقی، رافعی، رضا، راغب، رفیعا، زمانا، زاهد، زرک، زین‌العابدین، زمانی، زکی، سعید، سلطان حسین میرزا، سلطان علی، سعیدا، سامی، سیاح، سعدی، سایرا، سلمان، سالکا، سحاب سحابی، سلیم، ساجدی، سالکی، سالک، سیف اسفرنگ، شفیعا، شجاعا، شهدی، شهرتی، شاهوردی، شریفا، شاطر عباس، شهرت، شریف، شرف‌الدین، شکوفی، شوقی، شکیبی، شکوهی، شرعی، شاه عباس، شمس ملک‌آرا، شوکتا، شهابی، شاپور، شوکت، شاپوری، شاملو، شانی، شفایی، شاه حسینی، صبوری، صایبا، صایب، صامت، صادق، صفی، صبری، صفا، صابر، صافی، صدر، صفایی، ضمیری، طاهرا، طالب، صایر، طاهر، ظهوری، ظفرخان، ظهیر، ظهیرالدوله، عرفی، عالم، عالی، عرشی، علیخان، عارف، عاشقی، عشق، عشقی، عباس بیک، عبدمناف، عبدالکریم، عین القضاه، عابد، عجم، غنی، غضنفر، غافل، غیاثا، غزالی، فتوی، فغانی، فیاض، فیضی، فیض، فغفور، فرج‌الله، فصیحی، فوجی، فضلی، فدوی، فتحی، فریدون، فضولی، فوقی، قدسی، قاسم مشهدی، قانعی، قانع، قاضی زاده، قاسمی، قاسم، قصاب، قلندر، قیامت، کلیم، کلیددار، کمال خجندی، کاظم، کاتبی، کاملا، کسکنی، کلامی، کاشفا، کاکا، کوثری، کامی کتابدار، گرامی، لسانی، لاهیجی، لاهور، مجنون، منوچهری، منشی، معتقد، منصور، میرالهی، میلی، مربع، محوی، ملک، محمد‌زمان، منشور، منصف، مهجور، مجذوب، مشفق، میر یحیی، مرشد، میرداماد، مقیما، مطیع، میرمعصوم، مشتاق، محراب، محمد‌شفیع، مقیم، ملا‌محمد صوفی، محمدرضا، مایل، محتشم، مقصور، محمد امین، موسی، محیط، میرعطا، ملک محمد، مومن، متین، مهری، میر افضل، مدهوش، مسیحا، منشی زال خان، میر صیدی، معز، مصنف، میر سنجر، میرک، میر نجات، میرزا عبدالله، مرتضی قلی، مخفی، مسکین، نظیری، نظر، نورس، نصرت، نوعی، ناظم، نصرآبادی، ناصح، نجیب، نقی، نظام، نصیر، نصری، نامی، نسبت، نسیمی، نویدی، نزهت، نایب، نوروز علی، نوری، نثار، واعظ، وحید، وارسته، واصف، وزیر قورچی، وصی، وقاری، وصال، وحشی، وقوعی، والهی، واهب، ولی دشت بیاضی، هادی، هلالی، همایون، هدایت، هنگامه، یتیم، یغما.
صحافی شده با: مجموعه۱۰۶۶۵۸۰
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۰۳
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۴۶

خاورنامه(محمد بن حسام‌الدین معروف به ابن حسام (۸۷۵ق))

شماره بازیابی: ۲۶۶۲/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۷۰۳‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: اب‍ن‌ ح‍س‍ام‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌، ۷۸۲؟ – ۸۷۵؟ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: خاورنامه/ محمد بن حسام‌الدین معروف به ابن حسام (۸۷۵ق)
تاریخ کتابت: قرن ۱۱ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۴۳۷-۷۲۰٫
قطع: ‮‭۲۱/۶‬*‭۳۲/۵‬سم. ‭۷۲۰‬ص. ‭۲۶‬س هر ستون. اندازه نوشته ‭۱۸/۵‬*‭۳۰‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:نسخه اصل: نخستین بر این نامه دلگشای / سخن نقش بتم بنام خدای
آغاز:موجود: … جهان تا پدر را بکشت ای پسر / پسر چون نشیند بجای پدر
حاشیه ص۳ اشعاری به خط شکسته خوش نوشته شده که تخلص کاظم دارد و به خط خود شاعر است به تاریخ ۱۱۳۲ق. بنابراین قسمت اول از قرن ۱۲ق. است و قسمت دوم که قدیم‌تر است قرن ۱۱ق.
تزئینات متن:عنوان‌ها قرمز.
نوع کاغذ:فرنگی و کشمیری.
تزئینات جلد:میشن قهوه‌ای.
۱یک نسخه از کتاب کامل آن در کتابخانه موزه لندن نگهداری می‌شود.
خاورنامه به وزن شاهنامه فردوسی و به شیوه آن سروده شده و داستانی است که اصل آن عربی بوده و ابن حسام آن را به شعر فارسی درآورده است (نک: تذکره دولتشاه، ص۴۳۸و ۴۳۹؛ طرایق الحقایق، ص۴۷؛ ذریعه ۹/ ۲۰؛ ریو/ ۱۹۷۶؛ حاشیه ص۴۳۶ نسخه مرحوم بهار ترجمه آنچه راجع به کتاب خاورنامه و مصنف آن در فهرست ریو آمده، نوشته است. ولی سولچند ملتانی را که کاتب نسخه بوده مالک آن معرفی کرده است، در صورتی که نام مالک کمال‌الدین است). موضوع آن حماسه‌ای است از فتوحات حضرت علی(ع) و یارانش که کاملا تخیلی است، مانند جنگ مالک اژدر و ابوالمعجن، جنگ با طهماس شاه و شاه خاوران، فتح ایالات ایران، عاشق شدن مالک به دختر جمشید شاه و برخورد با دیو و جادو، که به هیچ وجه جنبه تاریخی ندارد.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:قسمت اول شکسته نستعلیق خفی بد و قسمت دوم نستعلیق جلی.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱یادداشت‌های مختلف از: جهانبانی، کاظم، محمدحسن و ملک الشعرای بهار آغاز هر قسمت و در حاشیه صفحه‌ها.
یادداشت عملیات: آغاز و پایان افتاده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۱۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: ۱۳۵۰۰ بیت.
صحافی شده با: مجموعه۱۰۶۶۵۸۰
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن ۹
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۰۳
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۴۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

363

حجم (مگ)

125

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟