0

خرم و زیبا (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

خرم و زیبا (مثنوی)

شماره بازیابی: ۳۴۹۰
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۴۵۱۰‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: خرم و زیبا (مثنوی)
تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
قطع: خشتی (بیاض). ۱۳*۲۱سم. ۴۴۸ص. سطور مختلف.
یادداشتهای کلی: این مثنوی در بمبئی سال ۱۳۲۹، ۱۳۳۱ق و در تهران در ۱۳۲۵ق چاپ سنگی شده.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱(موجود): بر قاصی پسرهای مزلف/ گرفته هر یکی یکجام بر کف// دماغ جملگی سرشار از می/ نوائی کرده هر یک ساز چون نی
۲(موجود): نشسته مادر خرم بدربار/ دو چشمش گشته در راه پسر چار// چه خرد زد قدم در صحن خانه/ چه او را دید بانوی زمانه
تزئینات متن:عناوین به قلم و شنگرف.
تزئینات نسخه:برخی از صفحات چلیپا نگاشته شده.
نوع کاغذ:فرنگی نازک شکری و آبی.
تزئینات جلد:تیماج یک لا قهوه‌ای درون پارچه بوته جقه‌ای.
نک: ذریعه، ۷/ ۱۵۰؛ مشار، ۶۰۳ و ۲۱۳۶٫
تعداد اشعار منظومه بیش از ۵۰۰۰ است و در میان داستان: از جنگ‌های شمایل شاه و ملک شاه و بنگاله یاد شده و اینک نمونه‌ای از ابیات آن:
بر آشفتن زیبای طناز بر خرم بیچاره و التماس نمودن عشق خود را در نزد معشوق خود.
بر آشفت از جواب او سمنبر/ رخش ز افروختن شد رشک آذر// بخرم گفت کی آشفته احوال/ برو نانت به پشت شیشه میمال// همانا برده دیشب دزد مالت/ نموده زین سبب آشفته حالت// از آن روز از خرد بیگانه گشتی/ ز عشق مال خود دیوانه گشتی// کجا دیدی مرا شب بود یا روز/ که ظاهر گشته از من در دلت سوز// به بیداری مرا دیدی و یا خواب/ که از عشقم دلت گردیده بی‌تاب// کجا از خانه بیرون آمدم من/ مگر امشب که کردم خانه روشن
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق شکسته.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱منظوم.
یادداشت عملیات: آغاز و انجام نسخه ناقص است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد ششم، صفحه ۴۶۴۷-۴۶۴۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: منظومه عشقی و جنگی. داستان عشق خرم به زیبا بر وزن خسرو و شیرین نظامی و گوینده آن از شاعران متوسط ساکن هندوستان بوده.
تاریخ: ۲۰۱۳۱۲۲۵
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۴۲۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

114

حجم (مگ)

25

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟