0

خلاصه اللغات (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

خلاصه اللغات (از: محمد مومن بن ابی المحسن حسینی منشی گنابادی)

شماره بازیابی: ۸۶۷۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۲۸۱
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: خلاصه اللغات [ نسخه خطی]/ از: محمد مومن بن ابی المحسن حسینی منشی گنابادی
کاتب: کاتب: محمدحسین جنابذی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: قرن ۱۰ق.
قطع: ‫۱۱/۵*۲۱/۵سم. ۲۰۰گ. ۱۴س.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف و زر.
تزئینات جلد:تیماج سرمه‌ای.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۲۰۴٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱در برگ پایانی یادداشت مقابله این نسخه با نسخه اصل توسط مولف محمدمومن بن ابوالمحسن حسینی جنابذی در ۹۹۸ق. دیده می‌شود. در پنج برگ آغازین چند تاریخ تولد به سال ۱۱۰۰ و ۱۰۹۹ و ۱۱۰۷ق و اشعاری فارسی و عربی از شاه روح همدانی با تخل روح دیده می‌شود.
مشخصات اثر:
شکل و سجع مهر:
یادداشتهای تملک:
متن یادداشت:
مهر مربع «سلام علی ابراهیم» و مهر بیضوی «اول کل شیء… الباقی» در برگ‌های آغازین و مهر بیضوی «یا صالح المومنین» در برگ پایانی به چشم می‌خورد.
در برگ‌های آغازین تملکی محو شده به سال ۱۰۹۱ق در کرمان و در برگ پایانی تملک محمدصالح جیلانی و نیز یادداشت اهدای کتاب از مهدی قلی… به ملک الشعرا بهار به سال ۱۳۰۵ق. وجود دارد.

یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: منزوی، ۳/ ۱۹۲۷؛ نشریه ۵/ ۶۲۳ و ۶۶۱؛ مرکز احیاء، ۲/ ۴۳۷٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): لغت
تاریخ: ۲۰۱۴۱۰۲۶
محل و شماره بازیابی:

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

203

حجم (مگ)

37

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟