0

دره المصائب (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دره المصائب (سید محمد مهدی بن مرتضی حسینی اصفهانی (ق۱۳))

شماره بازیابی: ۱۷۹۳۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-39362
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: دره المصائب [نسخه خطی]/ سید محمد مهدی بن مرتضی حسینی اصفهانی (ق۱۳)
تاریخ کتابت: ، سده سیزدهم
قطع: ؛‮‭۱۶۰‬گ، ‭۲۲‬س، ‭۲۰/۵‬*‭۳۲‬ سم.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
نسخه به خط کاتب تصحیح شده است.
نک: مرعشی ۱/ ۲۲۴؛ دنا ۴/ ۱۱۳۴٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱عناوین در بسیاری موارد نانویس می‌باشد.
مشخصات اثر:
یادداشت وقف:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
روی برگ اول وقف نامه کتاب از ابوالقاسم امام جمعه تهران به سا ل۱۲۶۴ آمده است.
روی برگ اول مهر بیضوی با سجع «ابوالقاسم بن محمد محسن الحسنی الحسینی» مربوط به وقف‌نامه فوق آمده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۹، صفحه ۱۲۲٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): تاریخ
تاریخ: ۲۰۱۴۱۱۱۷
محل و شماره بازیابی: ۱۲۰۹۰۹۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

161

حجم (مگ)

27

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟