0

 

 

دیوان منوچهری دامغانی

توضیحات

دیوان منوچهری دامغانی

ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍راج‍م‌ اح‍وال‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و ف‍ه‍ارس‌ و ل‍غ‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ و…

بیشتر شعرهای منوچهری دامغانی درباره طبیعت است. او علاوه بر آشنایی به زبان عربی، از دانش هایی چون نحو، پزشکی، ستاره شناسی، و موسیقی آگاهی داشت، و در شعر خود از واژه های خاص این دانش ها بهره می برد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

منوچهری دامغانی
به کوشش: محمد دبیر سیاقی

حجم (مگ)

11.6

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

تعداد صفحات

509

دیدگاهی دارید؟