0

دیوان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دیوان(فرخی، ابوالحسن علی بن جولوغ)

شماره بازیابی: ۴۸۹۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-37774
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ج‍ول‍وغ‌، -۴۲۹ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: دیوان/ فرخی، ابوالحسن علی بن جولوغ
تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
قطع: ‮۸*‭۱۴‬سم. ‭۱۸۸‬گ. ‭۱۹‬س. اندازه جلد: ‭۱۲/۵‬*‭۱۹/۵‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا / چو رأی عاشقان گردان چون طبع بیدلان شیدا.
انجام:عید خجسته دست وفا بود با بهار / باد دستان ملک جهان برده از خزان …
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج قرمز مقوایی.
انجام افتادگی دارد.
نک: ذریعه ۹/ ۸۱۹؛ مشار فارسی ۷۴۷؛ ادبیات ۲۶۶؛ مجلس ش ۱۰۳۸٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشت عملیات: پایان نسخه فرسوده و پاره است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۸۴٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن ۵
تاریخ: ۲۰۱۴۱۲۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۶۴۹۶۵

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

176

حجم (مگ)

22

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟