0

دیوان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

دیوان(ابوالفرج رونی.)

شماره بازیابی: ۲۶۸۶/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۸۷‬‬
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: اب‍وال‍ف‍رج‌ رون‍ی‌، اب‍وال‍ف‍رج‌ ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‍رن‌ ۵ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: دیوان/ ابوالفرج رونی.
کاتب: ملک‌الشعرای بهار و سیدعلی شیرازی.
تاریخ کتابت: ۱۳۲۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۱۴۴٫
قطع: ‮‭۱۵/۵‬*‭۲۱/۵‬سم. ‭۴۲۶‬ص. ‭۱۴‬و ‭۱۶‬س. اندازه نوشته ۹*‭۱۵‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بادبان برکشیده باد صبا / معتدل گشت باز طبع هوا
۲گر بسته چرخ جز تو کس بگشادی / امید مرا نزد تو نفرستادی.
تزئینات متن:عنوان‌ها جلی‌تر از متن قرمز.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج قرمز.
۲در حاشیه صفحه‌ها اشعار و کلمات به خط بهار تصحیح و شرح شده است.
منتخب اشعار/ فرخی، شیبانی…، ص ۱۴۹-۲۲۴٫
انتخاب دیوان صبوری، ص ۲۲۶-۴۲۶٫
وضعیت استنساخ نسخه: بیشتر نسخه به خط ملک‌الشعرای بهار است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق و شکسته نستعلیق مختلف.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱برگ دوم الحاقی آغاز نسخه.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
از کتابخانه ملک‌الشعرای بهار.
یادداشت و مهر عمادالدین.
یادداشت عملیات: از پایان افتاده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شامل شرح حال ابوالفرج نقل از مجمع الفصحا و تتبع طرز شعر ابوالفرج و انوری از ملک‌الشعرای بهار، قصاید و قطعات و رباعیات ابوالفرج که تا پایان قصیده پنجم به خط بهار و بقیه به خط سیدعلی شیرازی است.
صحافی شده در این جلد: مثنوی/ بهار، ص ۱۴۵-۱۴۶٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن۶ ق
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۲
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۵۵۹

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

135

حجم (مگ)

29

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟