0

 

 

دی‍وان‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ولان‍ا ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍واج‍ه‌‌ ح‍اف‍ظ‌‌ ش‍ی‍رازی‌

توضیحات

دی‍وان‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ولان‍ا ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍واج‍ه‌‌ ح‍اف‍ظ‌‌ ش‍ی‍رازی‌

به کوشش: خلیل خطیب رهبرب‍ا م‍ع‍ن‍ی واژه‌ه‍ا و ش‍رح اب‍ی‍ات و ذک‍ر وزن و ب‍ح‍ر غ‍زل‍ه‍ا و ف‍ه‍رس‍ت آی‍ات و ام‍ث‍ال و ح‍ک‍م و ب‍رخ‍ی ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ای دس‍ت‍وری و اس‍ام‍ی م‍ت‍ن‌‬‏‫یکی از بهترین منابع برای آشنایی با ظرافت ها و آرایه ها و معانی لغات دشوار دیوان حافظ،کاری است که دکتر خطیب رهبر،استاد دانشگاه تهران در این مورد انجام داده است،و آن شرح و توضیح هر غزل حافظ است به گونه ای هم برای عام مفید باشد و هم برای کسانی که تخصصی می خواهند با حافظ آشنا شوند و او و هنر بی مثالش را درک کنند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حافظ
به کوشش: خلیل خطیب رهبر

حجم (مگ)

17.3

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

تعداد صفحات

766

دیدگاهی دارید؟