0

رساله‌ای در حساب (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رساله‌ای در حساب (از: ابواسحاق غیاث‌الدین کرمانی.)

شماره بازیابی: ‭۳۱۱۷/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۵۷۴‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: رساله‌ای در حساب [نسخه خطی]/ از: ابواسحاق غیاث‌الدین کرمانی.
کاتب: ابراهیم نمارستاقی.
تاریخ کتابت: ۱۲۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱۰-۲۱۳٫
قطع: خشتی. ۱۴*۲۱سم. ۳۸۲ص. ۱۲س.
یادداشتهای کلی: کاتب نسخه را بنا به خواهش مخدوم خود میرزا عباس علی نوری نوشته است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ای نام تو سر دفتر مجموعه راز/ آن به که کنم نسخه بنامت آغاز
از نام تو مجمل جهان گشت درست/ وز ذکر تو قانون دو عالم شده ساز
تفصیل هر مجمل و مجمل هر مفصل حمد حضرت باقی سزاواریست که صحایف رنگ‌آمیز اوراق خزان و بهار و اوراق سفید و سیاه لیل و نهار رقمی از دفتر آفرینش اوست و ورقهای رنگین دفاتر گل رعنا… .
۲… (ص ۲۱۱ دفتر) مخفی نماند که در اینصورت رقمه ابتیاع شده دفعه دفعه نوشته شده میتوان دو دفعه بنویسند و بهمان اسم اکتفا نمایند اما قسم اول را کاتب اولی است و عمل تبدیل را چنین باید نوشت… تمت الکتاب بعون الملک الوهاب فی یوم الاحد ثلث شهر محرم… فی ید. ابراهیم… سنه ۱۲۱۵٫
تزئینات متن:جدول‌ها و شکل‌ها و عنوان‌های این دفتر به شنگرف و قلم مشکی نوشته شده.
نوع کاغذ:سفید و آبی اصفهانی.
تزئینات جلد:تیماج مشکی مقوایی.
۲در کنار برگ‌های اوائل کتاب حاشیه‌های بی‌نام و نشان نوشته شده است.
نک: تاریخ عالم آرای عباسی زندگی شاه طهماسب ص ۱۶۷٫
۱٫ بحر السیاق از شرف‌الدین فضل الله.
۲٫ شمس السیاق که خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان به نام خواجه میراحمد خانی ترتیب داده.
۳٫ رساله تعلیم سیاقت از خواجه سلیمان شاه کرمانی.
۴٫ قواعد الحساب از خواجه محیی‌الدین کرمانی.
مقدمه رساله حاضر دارای سیزده فصل در بیان مطالب مختلفه و دفعه اول بیان ترتیب روز نامچه و دفعه دوم بیان توجیه و ترتیب دفاتر است. رساله تدارک السموم از غیاث‌الدین کرمانی در فهرست ۹ با شماره شناسانده شد.
سی فصل/ خواجه طوسی، ص ۲۲۴-۲۶۹٫
حساب (رساله در…)، ص ۲۷۳-۳۷۲٫
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف از محاسبان و منشیان و شاعران روزگار شاه طهماسب اول است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱رقم کاتب در پایان رساله‌های ۱ و ۳ و ۴ دیده می‌شود و آنچه مسلم است در رقمی که در پایان مثل ۱ و ۴ یاد شده تصرف کرده‌اند و آثار محو نمودن نیز در پایان آن دو رساله پیداست تنها رقمی که دست نخورده رقم پایان مثل سه است. در آغاز دفتر (ص ۱-۹) چندین یادداشت که درباره استخاره اختلاجات اعضاء، اشعار معراج رفتن پیغمبر و جز آن است نوشته شده. میان ش دو و سه اشعاری درباره احکام نجوم و دایره منازل قمر یادداشت شده (ص ۲۷۰-۲۷۲) در پایان دفتر (ص ۳۷۳-۳۷۹) چند یادداشت گوناگون نوشته شده.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: مهر چهارگوش به نقش «عبده عباس علی» همان کسی که کاتب این دفتر را به خاطر او نوشته و در آغاز و پایان مثل رساله یک آمده است.
یادداشت عملیات: عطف پائین کتاب و نیز گوشه پائین کتاب سوخته و آثار سوختگی و دو در همه صفحه‌ها نمایان است ولی نوشته‌ها آسیب ندیده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۱۳۳-۴۱۳۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این رساله را مولف به نام خواجه عبدالقادر کرمانی فرزند خواجه عبدالرشید که از اعیان و اشراف آن زمان به شمار است نوشت و آن را در یک مقدمه و چهار دفعه و یک خاتمه ترتیب داد. (از آنچه در این دفتر موجود است مقدمه و دفعه اول و دوم آن رساله است). وی در آغاز این رساله قصیده‌ای به نام شاه طهماسب و نیز اشعاری درباره خواجه عبدالرشید و خواجه عبدالقادر گفته و از این رساله‌ها از حساب یاد کرده است:
صحافی شده در این جلد: جداول مختلفه، ص ۲۱۴-۲۲۳٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۶۳۰
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۳۹۴

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

99

حجم (مگ)

28

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟