0

رساله در حکمت و عرفان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رساله وجود (از: شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق))

شماره بازیابی: ۱۰۵۱۶/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۶۴۲۰‬
زبان اثر: Per (فارسی)
عنوان و نام پدیدآور: رساله وجود [ نسخه خطی]/ از: شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱ر – ۲پ
قطع: ؛‏‫۱۶*۲۱سم. ۳۸گ. ۱۲س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱الحمدلله علی افاضه الوجود فی عالم الغیب و الشهود و… نکته‌ای در وجود خواهم گفت در معنی لطیف خواهم سفت… .
۲بر سر آب خانه‌ای ز حباب/ چون بسازند آب و آن بر آب
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
رساله هدایت/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)، گ ۷ر – ۱۲پ.
رساله روحانیه = رساله نفس/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)
روحیه/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)، گ ۱۴ر – ۱۹ر.
نوریه/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)، گ ۱۹ر – ۲۱ر.
رساله البیان = بیانات/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)، گ ۲۱ر – ۲۸ر.
جامع اللطائف/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)
عشقیه/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)
تحقیق در معنی ولایت/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی (۸۳۴ق)، گ ۳۶ر – ۳۸ر.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲سطرها از متن به حاشیه رفته و پس از حاشیه به متن صفحه بعد منتقل شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: مهر بیضوی با سجع «حسن بن علی حکیم» و «هو العلی» در برگ اول.
یادداشت عملیات: از گ ۳۸ به بعد صفحات سفید مانده‌اند.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۶۷٫
صحافی شده در این جلد: مجمع الاسرار/ شاه نورالدین سید نعمت الله بن عبدالله کرمانی، گ ۲پ – ۶ر.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۱۰۰۲۲۳
محل و شماره بازیابی: ۱۲۷۸۴۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

43

حجم (مگ)

45

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟