0

رساله در شرط ایمان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رساله در شرط ایمان

شماره بازیابی: ۱۰۷۲۱/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۶۲۶۳
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: رساله در شرط ایمان [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: قرن ۱۱ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۲ – ۱۳
قطع: ؛ ‏‫۱۱*۱۸ سم. ۱۸۴گ. ۱۳س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله، آمنت بالله یعنی ایمان آوردم بخدای که جز وی معبود نیست، اهل طریقه گویند شرط ایمان آنست که چون وی را پرستیم…
۲از برای او همی کردم کنار از ما و من/ باز دیدم آخر الامرش که او ما و منست.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات نسخه:سربرگ رساله‌های اول تا پنجم لوح مختصر رنگین سبز و سرخ و آبی آمده و صفحات مجدول شنگرف و لاجوردی هستند.
تزئینات جلد:گالینگور با روکش اسلیمی.
کشف الاسرار = ترجمه حدیث معراجیه، ص ۷۲ – ۱۹۹٫
حواس خمسه، ص ۲۰۰ – ۲۴۱٫
شرح دو رباعی، ص ۲۴۸ – ۲۵۶٫
ملفوظات شیخ محمد بن علی شطاری، ص. ۲۵۷ – ۳۶۷٫
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف اثر ناشناخته است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشت عملیات: تمام صفحات نسخه ترمیم و بازسازی شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۱۹۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: رساله‌ای کوتاه در بیان شرط ایمان از منظر اهل عرفان و طریقت با استناد به کلمات مشایخ و اشعار مناسب است و آن شرط ایمان آوردن به خدایی است که جز وی در عالم ملک موجودی نیست.
صحافی شده در این جلد: مسایل صوفیه، ص ۱۴ – ۵۷٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
تاریخ: ۲۰۱۰۰۲۲۷
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۸۴۰

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

203

حجم (مگ)

30

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟