0

رساله در صنعت اسطرلاب (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رساله در صنعت اسطرلاب(میرزا محمدعلی قاینی.)

شماره بازیابی: ۴۹۱۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-37834
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: قائنی، محمد‌علی، – ۱۳۰۵ق.
عنوان و نام پدیدآور: رساله در صنعت اسطرلاب/ میرزا محمدعلی قاینی.
کاتب: محمدعی قاینی
تاریخ کتابت: ، ۲۶ ذیقعده ۱۲۹۹و ۱۳۰۰ق.
قطع: ‮۸*‭۱۴‬سم. ‭۲۹‬گ. ‭۱۲‬س. اندازه جلد: ‭۱۲‬*‭۲۰‬سم.‬
یادداشتهای کلی: تاریخ تالیف: در ۱۲۹۹ق. و در تهران.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بسمله. اما بعد این مختصریست در معرفت صنعت اسطرلاب شمالی و جنوب مشتمل بر بیست باب. باب اول در مقدمات صناعیه که معرفت آن در صنعت اسطرلاب ضروری است. چون خواهند خطی را تنصیف کنند…
انجام:… رساله اسطرلابی بنویسد. پس به این مقدار اختصار کنم والله الموفق روی سه‌شنبه ۲۶ شهر ذی قعده الحرام ۱۲۹۹ در دارالخلافه طهران قلمی گردید و انا العبد الاقل الاثم جانی ابن محمداسمعیل القائنی محمدعلی الاصفهانی و در خاتمه رساله ساعت و وقت‌شناسی مینویسد: قد تم یوم الخمیس ایام شهر شعبان المعظم در دارالخلافه طهران سنه ۱۳۰۰ امن الهجره النبویه المصطفویه.
تزئینات متن:عناوین با خط قرمز.
تزئینات نسخه:سرلوح زر و جدول و کمند زرین.
تصاویر:اشکال با خط قرمز رسم شده.
عکس مرحوم نائینی در پشت صفحه اول کتاب چسبانیده شده.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:مخمل قرمز.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف فیلسوف و ریاضی‌دان معروف نیمه دوم قرن ۱۳ق. است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
در پشت صفحه اول کتاب محمد المدعو بالکاظم التبریزی نوشته است: در سال ۱۳۲۵ق. این نسخه داخل کتاب‌های این جانب شده است.
دارای مهر «احتشام‌الدوله» (مربوط به تملک فوق) و این احتشام‌الدوله گویا اویس میرزا بن فرهاد میرزا باشد.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۸۴۴-۵۸۴۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در بیست باب در اسطرلاب و دو صفحه در وقت‌شناسی و ساعت و یک صفحه در تحقیق خطوط اسطرلاب.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): اسطرلاب
تاریخ: ۲۰۱۴۱۲۱۰
محل و شماره بازیابی: ۱۶۴۹۸۰

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

38

حجم (مگ)

6

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟