0

رفیق (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

رفیق (از: محمدرضی بن محمدنبی قزوینی)

شماره بازیابی: ۹۹۶۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۳۲۴
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: رفیق [ نسخه خطی]/ از: محمدرضی بن محمدنبی قزوینی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۲ق.
قطع: ؛‏‫۱۲/۵*۱۸/۵ سم. ۹۸گ. ۱۵س.
یادداشتهای کلی: تالیف این اثر در شوال ۱۱۲۳ق. به پایان رسیده است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز افتاده: … مشرفه ایمه هادیه که سرداران دنیا و دینند و راهبران شوارع… اما بعد می‌گوید فعل اقدام شیعیان علی رضی بن محمدنبی قزوینی که چون در سنین سالفه…
۲… به سبب قصد اقامت بیش از آن و الله اعلم هذا آخر ماجری به قلم الارتحال مع تشتت البال…
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:فاقد جلد.
۱متن خط خوردگی اندکی دارد. برگ شمار دارد که برگ یکم و ششم افتاده است.
نک: ذریعه، ۱۱/ ۲۴۵٫
این کتاب شامل بر سه مقدمه و پنج باب دارای فصول و خاتمه است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲در حاشیه تصحیح شده، با حواشی «منه».
یادداشت عملیات: نسخه حاضر یک برگ از آغاز افتادگی دارد.
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر: مقدمات و ابواب کتاب به شرح زیر است: مقدمه اولی: در اقسام سفر از طاعات و غیر آنها.- مقدمه ثانیه: در مختار و مکروه از جمله ایام ماه.- مقدمه ثالثه: در استحباب ترک تفال و تطیر و دعای دفع و ضرر آن.- باب اول: در اختیار اوقات برای سفر و آداب وقت روانه شدن از اعلام برادران و وداع اهل و عیال و ادعیه و اذکار و احتراز از دزدان و تعویذات و غیر آنها از مناسبات، در ۱۹ فصل.- باب دوم: در آنچه در سفر باید با این کس باشد از اسلحه و تعویذات و غیرها، در ۹ فصل.- باب سوم: در دستورالعمل مسافران، در ۱۷ فصل و خاتمه‌ای.- باب چهارم: در خریدن چارپایان و طریق سواری و روش پیادگی، در ۱۲ فصل.- باب پنجم: در مسایل قصر و اتمام، در ۶ فصل.- خاتمه: در تحقیق قصر نماز در منی و در جایی که دوری آن از موضع اقامت ده روز کمتر از قدر مسافت باشد.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۵۶-۱۵۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در آداب سفر است. در دیباچه گوید: «چون در سنین سالفه رساله حجیه مستنبط از اخبار ایمه طاهره نوشته شده و مسمی به توفیق گردیده بود و در آن وعده شده که قرینی برای آن رساله در آداب سفر به روسی که مستخرج از آثار ایمه هادیه باشد تالیف شود لهذا در این اوان که مطابق سنه هزار و صد و بیست و یک باشد به عزم زیارت عتبات عالیات بیرون رفتم و مشغول تالیف این نسخه گشتم و این رساله را موسوم به رفیق کردم حقا که رفیقی است مشفق و انیسی است موافق… بعد از آن برخوردم به رساله امان الاخطار (سید بن طاوس)… پس برچیدم خلاصه آنرا و کشیدم صفوه و سلاله آن را و مزید کردم آنرا بر آنچه جمع کرده بودم در سالف ایام».
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): آداب
تاریخ: ۲۰۱۰۰۲۰۱
محل و شماره بازیابی: ۱۸۷۷۴۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

99

حجم (مگ)

23

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟