0

سفرنامه فضل‌الله خان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

سفرنامه فضل‌الله خان (گزیده…)

شماره بازیابی: ‭۳۳۰۰/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۰۹‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: سفرنامه فضل‌الله خان (گزیده…) [نسخه خطی]
کاتب: عباس‌قلی سپهر (مولف) میرزا ابوالقاسم خان مشاورالدوله.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۲۸٫
قطع: ‮نیم‌خشتی. ‭۱۳/۵‬*‭۲۱‬سم. ‭۸۲‬ص. ‭۱۱‬س. ‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز (پس از مقدمه سپهر): ممالک هندوستان بتاریخ بیست و پنجم ربیع الاول ۱۲۹۰ برای سرکشی پاره‌ای از رعایای دولت علیه که در بلدان هندوستان متفرق هستند از بمبئی بیرون شده و در تانه که با بمبئی بیست میل راه است و از آنجا بطرف… .
۲انجام ناقص: … و خرابی آنجا بجهت عدم اطاعت یکی از زنهای واجد علی شاه و یک پسر او.
نوع کاغذ:فرنگی سفید و خط دار.
تزئینات جلد:کالینگور قهوه‌ای با عطف و گوشه تیماج مشکی.
پشت برگ اول یادداشت سپهر دیده می‌شود در فاصله بین دو نسخه چند برگ سفید است.
نسخه حاضر همان پاکنویس میرزا ابوالقاسم خان مشارالدوله است.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: هنگامی که عباس‌قلی سپهر نایب اول وزارت خارجه بوده این گزیده را از سفرنامه میرزا فضل‌الله خان تهیه کرده و در آغاز این مقدمه را در معرفی مولف کتاب نوشته است: چون کتاب سیاحت نامه مرحوم میرزا فضل‌الله خان کارپرداز اول دولت علیه مقیم بمبئی که به جهت سرکشی و استفسار حالات و امورات پاره‌ای از رعایای دولت علیه که در ممالک هندوستان و دیگر بلدان متفرق و ساکن هستند از بمبئی به طرف هندوستان و سایر البلاد سفر کرده و به اجازه امنای دولت قویشوکت قاهره به دولت برمه رفته و تحصیل اطلاعات نموده و از بلدان و امصار، پاره مطالب و غرایب ذکر کرده برای عموم مامورین دولت علیه که در بمبئی مقیم می‌شوند، موجب اطلاع و بصیرت است لهذا این بنده آستان سپهر نشان به اشاره لازم البشاره و امر واجب الاطاعه جناب مستطاب… موتمن الملک وزیر امور خارجه دولت علیه ایران دام ظله العالی خلاصه مطالب و روس مسائلش را استخراج نموده به حیز تحریر می‌آورد.
وضعیت استنساخ نسخه: بر حسب نوشته سپهر در پشت برگ اول این شماره به خط میرزا ابوالقاسم است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱سپهر خود در پشت برگ اول نوشته به «یکی دو جزء اول نسخه به خط مشاورالدوله میرزا ابوالقاسم خان نایب وزارت خارجه پسر مرحوم میرزا محمدعلی مستوفی… و بقیه به خط خود بنده است». سپهر در یادداشتی دیگر بر همین برگ از مولف سیاحت‌نامه را بدین گونه یاد کرده است. ساحت‌نامه مرحوم میرزا فضل‌الله خان کارگزار بمبئی پسر مرحوم میرزا محمدحسین عضدالملک قزوینی.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۸۷-۴۲۸۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در دفتر حاضر دو نسخه از این گزیده سفرنامه فضل‌الله خان موجود است یکی نسخه اصل است به خط سپهر و دیگری نسخه‌ای است پاکنویس شده به وسیله دیگری است و کامل نیست.
صحافی شده در این جلد: سیاحت نامه، ص ۳۸-۸۲٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۸
محل و شماره بازیابی: ۱۷۶۴۳۶

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

41

حجم (مگ)

7

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟