0

شرح ابیات المفصل فی النحو (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح ابیات المفصل فی النحو

شماره بازیابی: ۱۴۰۰۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR21
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: شرح ابیات المفصل فی النحو
تاریخ کتابت: ۱۰۸۹ق.
یادداشتهای کلی: شرح ابیات کتاب المفصل فی النحو” زمخشری
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۷
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): ادبیات عربی
زبان عربی – نحو”

شماره بازیابی: ۱۱/ ۱۴۰۰۱(۱۶۱ر-۱۷۳پ)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR11
زبان اثر:
فارسی
عربی
عنوان و نام پدیدآور: مطالب و فواید متفرقه
تاریخ کتابت: قرن۱۳ .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۲
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): ادبیات عربی
ادبیات فارسی

 

شماره بازیابی: ۱۴/ ۱۴۰۰۱(۱۸۲پ-۱۸۵پ)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR14
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: فواید (عمر خلفای اربعه، قصه اصحاب کهف)
تاریخ کتابت: قرن۱۳ .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۳

 

شماره بازیابی: ۱۵/ ۱۴۰۰۱(۱۸۵پ-۲۰۶پ)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR15
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: مناسک حج و عمره
تاریخ کتابت: قرن۱۳ .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۳
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه
حج

 

شماره بازیابی: ۱۶/ ۱۴۰۰۱(۲۰۷ر-۲۰۹ر)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR16
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: اعتقادات (اهل سنت)
کاتب: حبیب‌الله انصاری
تاریخ کتابت: ، ۱۲۸۵ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): کلام
اهل سنت – عقاید

شماره بازیابی: ۱۷/ ۱۴۰۰۱(۲۱۰ر)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR17
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: خواص طبی برخی حیوانات و برخی حبوبات
کاتب: حبیب‌الله انصاری
تاریخ کتابت: ، ۱۲۸۵ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): پزشکی

شماره بازیابی: ۱۸/ ۱۴۰۰۱(۲۱۰پ-۲۱۴ر)
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR18
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: وصایای عثمان خالدی؛عثمان خالدی مجددی نقشبندی
تاریخ کتابت: قرن۱۳ .
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۸، صفحه ۱۴
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): عرفان
مجددیه

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

112

حجم (مگ)

41

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟