0

 

 

شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب (بیرجندی، عبدالعلی بن محمد (-۹۳۴ق.))

شماره بازیابی: ۲۱۲۸۸/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۵۰۹۹۸‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب [نسخه خطی]/ بیرجندی، عبدالعلی بن محمد ( -۹۳۴ق.)
یادداشتهای کلی: نسخه مصور.
صحافی شده در این جلد: رساله در معرفت اوقات نوافل
تاریخ: ۲۰۱۴۰۶۱۱
محل و شماره بازیابی: ۱۳۷۳۸۹۳

رساله در معرفت اوقات نوافل

شماره بازیابی: ۲۱۲۸۸/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۵۰۹۹۹‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: رساله در معرفت اوقات نوافل [نسخه خطی]
صحافی شده با: شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب/ بیرجندی، عبدالعلی بن محمد۱۰۸۱۵۴۰
محل و شماره بازیابی: ۱۳۷۳۸۹۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

83

حجم (مگ)

31

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟