0

 

 

شرح شافیه (نسخه خطی)


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح شافیه (محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی)

شماره بازیابی: ۱۷۷۷۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-39137
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌، – ۱۱۲۰ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: شرح شافیه [نسخه خطی]/ محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی
کاتب: : محمد قاسم بن محمد مؤمن اردستانی
تاریخ کتابت: ، چهارشنبه از سال ۱۰۹۶(شاید تاریخ تألیف باشد)
قطع: ؛‮‭۱۹۳‬گ، ‭۱۷‬س، ‭۱۲/۵‬*‭۱۸/۵‬ سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:«تأنیث آن صفت ممدوده است جمعش بر وزن فعال به کسر فاء است چون بطاح در جمع بطحاءو عشار در جمع عشراء».
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:شکسته نستعلیق و عبارات متن نسخ معرب.
تزئینات متن:متن با خطی شنگرف بر فراز آن نشانی دارد.
تزئینات جلد:جلد تیماج زرشکی.
نک: دنا ۶/ ۷۸۴ – ۷۸۵؛ کشف‌الحجب ۳۳۸؛ ذریعه ۱۳/ ۳۱۴٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲تصحیح شده با حاشیه نویسی به نقل از مؤلف و با عبارت «منه مد ظله».
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: در برگ پایانی مهر مربع با سجع « دارد .. مهر علی» دیده می‌شود.
یادداشت عملیات: آغاز افتادگی دارد.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۹، صفحه ۵۰٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): صرف
محل و شماره بازیابی: ۱۲۰۸۹۴۱

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

154

حجم (مگ)

36.5

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟