0

شرح صحیفه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح صحیفه

شماره بازیابی: ۳۲۹۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۰۷‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: شرح صحیفه
تاریخ کتابت: ق ۱۲ق.
قطع: رقعی.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱پیغمبران میکند و بعد از آن برای خود و دوستان دعا میکند و کان من دعائه اذا ابتداء بالدعاء بدا بالتحمید لله جل و الثناء علیه حضرت امام زین‌العابدین (ع) چون ابتدا بدعا نمودی، اول حمد و ثنای حق تعالی نمودی بآنچه این کلمات ترجمه آن و قریب به آنست. سپاس بیقیاس خدای را که اول اشیاست قدیم بی‌ابتدا و آخر اشیاست باقی بلا انتها خداوندی… .
۲… و ظاهر کن عذرم را و یقین کن صحبتم را و عافیت بخش در آن حسدم را، خدایا هرکه بامداد کند و او را اعتمادی و امیدی بغیر تو باشد من بامداد کردم و اعتماد…
تزئینات متن:عنوان‌ها در نسخه به شنگرف است.
نوع کاغذ:هندی.
تزئینات جلد:تیماج مشکی رنگ.
نک: ذریعه، ۴/ ۱۳۱۱۱؛ شرح صحیفه آستان قدس، ۲/ ۲۵۱ (مسلسل) پاروقی نگارنده بر در ذیل نسخه شماره ۲۰۲۱ مجلس.
غالبا در ترجمه بر عناوین دعاها سخنانی از خود در بیان خواص دعاء افزوده چنان‌که در آغاز دعاء ۴۶ پس از نقل عنوان مختصر دعاء توضیحاتی آورده است. دعاء چهل و نهم در دفع کید دشمنان… و ضرر ایشان. این دعا را فرموده‌اند مناسب اکابر و اعاظم مردمانست که ایشانرا هر نوع دشمنان و خصمان قوی باشند و از روی ظلم و طغیان قصد هلاک و اضرار ایشان نماید. همچنین در ذیل برخی از ادعیه پس از پایان ترجمه متن دعا سخنانی افزوده است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱کلمه اخیر نشان سطر اول صفحه بعد است که در نسخه نیست. درون جلد آخر نسخه چند تاریخ تولد که تاریخ‌های آن از ۱۳۰۹ق. به بعد است دیده می‌شود.
یادداشت عملیات: از آغاز و پایان آن افتاده است (اوراقی از مقدمه و دنباله شرح دعا ۵۴ لاستکشاف الهموم، از نسخه افتاده).
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۸۶-۴۲۸۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: ترجمه صحیفه سجادیه است آمیخته با اندکی شرح. در آغاز هر دعاء، پس از نقل عنوان عربی دعا، ترجمه عنوان را با شرح بیشتر به فارسی (در نسخه حاضر با قلم قرمز) آورده و پس از آن به شرح و ترجمه دعا پرداخته است. نگارنده گمان می‌کنم همین شرح است که در کتابخانه آستان رضوی نسخه‌ای از آن با ش ۴۱ (با عنوان ترجمه صحیفه در فهرست) مورخ ۱۱۴۸ق. و نیز صاحب ذریعه نسخه‌ای از آن را که در ۱۰۵۹ق. در هانپور نوشته شده در کتابخانه محدث قمی دیده‌اند.
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۳۶۸

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

121

حجم (مگ)

24

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟