0

شرح مدخل منظوم (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح مدخل منظوم(از: میرزا حبیب‌الله بن محمد طبیب (ق ۱۱ق.).)

شماره بازیابی: ۳۳۱۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۳۷‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: شرح مدخل منظوم/ از: میرزا حبیب‌الله بن محمد طبیب (ق ۱۱ق.).
تاریخ کتابت: ق ۱۰ق.
قطع: رقعی. ۱۳*۱۸سم. ۱۵۵ص. ۱۴س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله،
۱بنام خداوند لوح و قلم / که از نیستی زد بهستی رقم
خداییکه این لاجوردی سپهر / بیاراست از انجم و ماه و مهر
… مدخل هر کتاب شرح جواهر منظومه و مفتح هر کتاب بیان زواهر منثوره حمد حکیمی است که بقلم… و بعد بر ضمایر عیسی سرایر و خواطر قدسی ماثر ارباب الباب صورت اظهار و سمت اشتهار دارد که کتاب مدخل منظوم در علم نجوم نسخه جامعه القواعد و کثیره الفواید و چون در سلک نظم انتظام یافته عرایس نفایس فواید آن در حجره اغلاق و اختفا محجوب و مختفی مانده بنده کمترین حبیب‌الله بن محمد طبیب عفی ذنبه عنه رب المجیب خواست که آن پردگیان نشیمن حجاب را بر منصه ظهور جلوه داده چند کلمه… .
۲… و گمراهان شوارع شریعت را دلیل جلیل طریقت‌اند کردانید و لله الحمد اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا تمام شد شرح مدخل منظوم بعون عنایت ملک القیوم در شهور عامی که از مضمون این بیت مفهوم و معلوم میشود،: یافت چه اتمام کتاب حبیب-از کرم و لطف کریم و مجیب-کرد چه تاریخ تمامش سوال-گفت که اتمام کتاب حبیب تمت بعون عنایت ملک بی‌مضنت.
پس نهادند بشنو این ز حبیب / نام برج از صوره بدین ترتیب
ماده تاریخ تالیف شرح نیز «اتمام کتاب حبیب» است.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف است.
نوع کاغذ:اصفهانی.
تزئینات جلد:تیماج مشکی بدون مقوا.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف منظومه خود را شرح کرده اما همه جا چنین می‌نماید که گوینده منظومه کسی دیگر است. در ابیات چند جا تخلص خود را «حبیب» آورده و در آغاز صور بروج گوید:
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲برخی از صفحات اول و آخر محشی است. آیات قرآنی و عبارات تازی به خط نسخ است.
یادداشت عملیات: کنار دو برگ اول و آخر وصالی شده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۲/۱۰، صفحه ۹۶۴
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در ذیل نسخه غزلی (شاید از مولف) و در ماده تاریخ تالیف رساله غزل این است. گر کنی عفو من بیدل بگویم یک بیک نام دلداری که باشد رشک ماه آسمان گر یکی را با یکی ضرب ارکنی آید پدید غیر از آن نامیکه دارم مهر او در دل عیان گر شدت معلوم از این اسم دوم حرف نخست طرح کن ثانیش گیر و ثالث آن اسم دان بعد از آن از اسم اول ثانی او را بگیر یا دو چندانش کن و بیرون کنش زود از میان هر چه باقی ماند از دانش درآور در حساب حاصلش را جمع کن تاریخ آن دفتر بدان بر پشت برگ اول تاریخ تولدی است مورخ ۹۵۵ق.
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۲۰
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۳۸۴

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

85

حجم (مگ)

15

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟