0

شرح گلستان (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

شرح گلستان(از: سید یعقوب بن سید علی معروف به علی‌زاده (-۹۳۱ق.).)

شماره بازیابی: ۳۳۰۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۲۶‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: شرح گلستان/ از: سید یعقوب بن سید علی معروف به علی‌زاده ( -۹۳۱ق.).
تاریخ کتابت: ق ۱۰ق.
قطع: جیبی کوچک. ۱۳/۵*۱۸/۵سم. ۳۶۳ص. ۱۹س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز موجود: که طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت یعنی اندر شکر نعمت خدای زیاده نعمت ثابت است فالباء زائده لتحسین اللفظ. قالوا القاعده فی استعمال العجم… .
۲انجام موجود: …وعظ دو کس مردند بضم المیم و تحسر بردند. آنکه داشت و مالش نخورد و آنکه دانست بر مقتضای علمش نکرد. بیت
کس نبیند بخیل فاضل را / که نه در عیب گفتنش کوشند
تزئینات متن:عناوین همه شنگرف است.
نوع کاغذ:سمرقندی ضخیم شکری.
تزئینات جلد:مقوای آبی، عطف از تیماج قرمز.
نک: دانشگاه،۱۴۱/۲-۱۴۲٫
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: چلبی از این شرح در کشف الظنون یاد کند و گوید این شرح از منیری است که سید یعقوب آن‌را به نام خود کرده و تنها تغییری که در آن داده تبدیل نام مولف است در آغاز و انجام نسخه کتاب.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱در برخی از صفحات فقراتی از شرح سروری نقل شده. بالای جملات گلستان خط قرمز کشیده و از شرح جدا شده.
یادداشت عملیات: اندکی از شرح دیباچه و شرح باب ۸ از نسخه افتاده است. برگ اضافی اول و آخر نسخه وصالی و بر نخستین آنها غزلی از سعدی نوشته شده است. آثار آبدیدگی در اوراق اول نسخه دیده می‌شود اما به نوشته‌ها آسیبی نرسیده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۹۴٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در دانشگاه نسخه‌ای از این شرح موجود است.
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۲۰
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۴۰۰

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

93

حجم (مگ)

33

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟