0

صیغ العقود و الایقاعات (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

صیغ العقود و الایقاعات (از: علی بن عبدالعالی کرکی)

شماره بازیابی: ۹۷۳۵/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۴۹۹۶
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: صیغ العقود و الایقاعات [ نسخه خطی]/ از: علی بن عبدالعالی کرکی
محل کتابت: محل کتابت: نجف
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۸ جمادی ۱۲۸۵٫
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱پ – ۱۹پ
قطع: ؛‏‫۱۱*۱۶/۵ سم. ۹۳گ. سطور مختلف.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:آغاز و انجام برابر با ش ۷۵۴۰ مجلس.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی.
نک: مجلس، ش ۷۵۴۰٫
منظومه فی التصریف/ محمدحسن بن قنبرعلی زنجانی، گ ۴۶پ – ۵۶ر.
صیغ المشکله، گ ۶۲پ – ۷۵ر.
منتخب المسایل/ آقا سیدحسین، گ ۷۷پ – ۸۵ر.
شرایع الدین/ منسوب به امام رضا (ع).، گ ۸۶پ – ۹۳ر.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲در حاشیه تصحیح شده.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در اول نسخه تملک ابوطالب محمد موسوی و یادداشت تملک محمدحسن زنجانی در ۱۲۹۱ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۱، صفحه ۷۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: همراه با تقریظی از آخوند ملا حسین بن میرزا احمد اردکانی رشتی.
صحافی شده در این جلد: فرمایش محمدیه فی فن التجوید/ محمدحسن بن قنبر علی زنجانی، گ ۲۳پ – ۴۵ر.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۸۶۱۵۹

 

شماره بازیابی: ۹۷۳۵/۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۴۹۹۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: فرمایش محمدیه فی فن التجوید [ نسخه خطی]/ از: محمدحسن بین قنبرعلی زنجانی
کاتب: کاتب: محمدحسن بن ملا قنبرعلی زنجانی
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: یکشنبه ۳ ذی قعده ۱۲۸۸ق.
قطع: ؛‏‫۱۱*۱۶/۵ سم. ۹۳گ. سطور مختلف.
یادداشتهای کلی: تالیف این رساله در روز یکشنبه ۳ ذی قعده ۱۲۸۸ق. به انجام رسیده است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله. الحمدلله الذی اضاء عیوننا بتلاوه القرآن و نزه قلوبنا بقرایه القرآن…
۲… و من طلب تفصیل ذلک المطالب و غیرها مما یتعلق و یناسب علی القرآن وجد فی التبیان البیان فی قواعد القرآن…
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی.
نک: مجلس، ش ۷۵۴۰٫
رساله‌ای است در تجوید در یک مقدمه و هشت فرمایش و یک خاتمه.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲در حاشیه تصحیح شده.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در اول نسخه تملک ابوطالب محمد موسوی و یادداشت تملک محمدحسن زنجانی در ۱۲۹۱ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۱، صفحه ۷۱-۷۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: همراه با تقریظی از آخوند ملا حسین بن میرزا احمد اردکانی رشتی.
صحافی شده با: صیغ العقود و الایقاعات/ علی بن عبدالعالی کرکی، گ ۱پ – ۱۹پ.۷۶۴۷۹۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): تجوید
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۸۶۱۵۹

 

شماره بازیابی: ۹۷۳۵/۵
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۰۰۰
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: منتخب المسایل [ نسخه خطی]/ از: آقا سید حسین
نام خاص و کمیت اثر: گ ۷۷پ – ۸۵ر
قطع: ؛‏‫۱۱*۱۶/۵ سم. ۹۳گ. سطور مختلف.
یادداشتهای کلی: این اثر چاپ سنگی است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲در حاشیه تصحیح شده.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در اول نسخه تملک ابوطالب محمد موسوی و یادداشت تملک محمدحسن زنجانی در ۱۲۹۱ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۱، صفحه ۷۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: همراه با تقریظی از آخوند ملا حسین بن میرزا احمد اردکانی رشتی.
صحافی شده با: صیغ العقود و الایقاعات/ علی بن عبدالعالی کرکی، گ ۱پ – ۱۹پ.۷۶۴۷۹۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): فقه
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۸۶۱۵۹

 

شماره بازیابی: ۹۷۳۵/۶
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۰۰۱
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: شرایع الدین [ نسخه خطی]/ منسوب به امام رضا (ع)
نام خاص و کمیت اثر: گ ۸۶پ – ۹۳ر
قطع: ؛‏‫۱۱*۱۶/۵ سم. ۹۳گ. سطور مختلف.
یادداشتهای کلی: این اثر چاپ سنگی است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲در حاشیه تصحیح شده.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: در اول نسخه تملک ابوطالب محمد موسوی و یادداشت تملک محمدحسن زنجانی در ۱۲۹۱ق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۳۱، صفحه ۷۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: همراه با تقریظی از آخوند ملا حسین بن میرزا احمد اردکانی رشتی.
صحافی شده با: صیغ العقود و الایقاعات/ علی بن عبدالعالی کرکی، گ ۱پ – ۱۹پ.۷۶۴۷۹۸
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): حدیث
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۸۶۱۵۹

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

95

حجم (مگ)

20

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟