0

قانون دولت بلژیک (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

قانون دولت بلژیک = ترکیبات تاسیس دولت مقننه بلژیک (از: ابوالفتح نصرالله شیبانی کاشانی)

شماره بازیابی: ۹۹۳۲
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۲۳۵
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: قانون دولت بلژیک = ترکیبات تاسیس دولت مقننه بلژیک [ نسخه خطی]/ از: ابوالفتح نصرالله شیبانی کاشانی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: از قرن ۱۴ق.
قطع: ؛‏‫۱۳*۲۰/۵ سم. ۱۰گ. ۱۲س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱ترجمه از فرانسه. ترتیبات تاسیس دولت مقننه بلژیک. بنام ملت. فرمان. مجلس ملی قوانین اساسیه ذیل را مرتب و مقرر می‌دارد. عنوان اول، در خاک مملکت به تقسیم آن…
۲… فصل دویم راجع به شخص همایون پادشاه و وزراء پنجاه و هفتم در دولت… در انتخاب زوجه خود باید دخیل بداند.
تزئینات متن:عناوین به خط جلی.
رکابه نویسی:دارد.
تزئینات جلد:فاقد جلد.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع کاغذ:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه حاضر بخش اندکی از قانون مذکور را در بردارد و از انجام ناتمام است.
یادداشت عملیات: نسخه از انجام ناتمام است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۱، صفحه ۱۳۸-۱۳۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: ترجمه فارسی قانون دولت بلژیک است از اصل فرانسوی.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): حقوقی
تاریخ: ۲۰۱۰۰۱۳۰
محل و شماره بازیابی: ۱۲۶۱۰۹

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

10

حجم (مگ)

10

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟