0

قانون (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

قانون (از: میرزا ملکم خان.)

شماره بازیابی: ‭۳۳۰۱/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۱۱‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: قانون [نسخه خطی]/ از: میرزا ملکم خان.
تاریخ کتابت: ق ۱۴ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۲-۷۴٫
قطع: خشتی. ۱۵*۲۰سم. ۹۲ص. ۱۴+۷۴ (به اضافه چند برگ سفید وسط). ۱۳س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱طهران نسبت بترکستان کمال نظم را دارد ولی ایران نسبت به چهل دولت دیگر مملو اغتشاش و غرق ذلت است… .
۲… آنوقت عوض اینکه پی معلمین نظامی برویم جمیع حواس خود را صرف تحصیل معلم اداره میکردیم… که وزرای ما معتقد اداره فرنگستان بشوند.
نوع کاغذ:فرنگی شکری نازک و ضخیم.
تزئینات جلد:مقوای خشتی عطف پارچه مشکی.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق خوب.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۸۸-۴۲۸۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این رساله در ضمن مجموعه آثار ملکم چاپ شده فهرست کتابخانه ملی:… دانشگاه:…
صحافی شده در این جلد: منتخبی از قانون میرزا ملکم خان، ص ۱-۱۴٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۸
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۰۰۳

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

49

حجم (مگ)

7

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟