1

قصص الخاقانی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

قصص الخاقانی (از: ولی قلی بن داود قلی شاملو)

شماره بازیابی: ۸۵۳۰
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۳۵۴‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: قصص الخاقانی [ نسخه خطی]/ از: ولی قلی بن داود قلی شاملو
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: پنجشنبه ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۴۴ق به فرموده آقا باباخان.
قطع: ‫۱۸*۲۹/۵سم. ۳۵۷گ. ۲۱س.‬
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین به قرمز، صفحات مجدول به قرمز با کمندی قرمز.
تزئینات نسخه:در برخی از برگ‌ها سرلوح مذهب و مرصع ضعیفی ترسیم شده است.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ضربی ترنج و سرترنج‌دار.
ماخذ فهرست: جلد ۲۸، صفحه ۸۶٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱روی برگ اول تاریخ تولدی به سال ۱۳۲۳ق؛ در برگ پایانی نیز همان تاریخ تولد تکرار شده است.
مشخصات اثر:
یادداشت وقف:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
وقفنامه کتاب با نام محو شده واقف به سال ۱۲۴۷ق.
مهر مربع «لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده آقا بابا».
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: ذریعه، ۱۷/ ۱۰۶؛ مجلس، ش ۳۹۵۵ و ۳۹۸۶؛ ملی، ۳/ ۱۶۳؛ مشار فارسی، ۳/ ۳۹۱۰؛ فهرستواره، ۲/ ۱۰۴۸٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): تاریخ
تاریخ: ۲۰۱۴۱۰۲۶
محل و شماره بازیابی: ۱۱۳۷۷۵

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

360

حجم (مگ)

76

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟