0

لغت عربی، فارسی و ترکی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

کتاب (یا کتابهایی) در لغت عربی، فارسی و ترکی؟

شماره بازیابی: ۱۹۱۸۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-41011
زبان اثر:
فارسی
عربی
ترکی
عنوان و نام پدیدآور: کتاب (یا کتابهایی) در لغت عربی، فارسی و ترکی؟ [نسخه خطی]
قطع: ؛۱۸۶ص،‌سطور مختلف،‌ ۱۷*۲۲ سم.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:« … و حیوه معنا سنه در یعنی زندواق بلبل زنده بیوک قرفنج و مهیدبت اولا زنده دری … .»
انجام:«ایل آخر ختمش بر آن بود.»
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها در برخی صفحات به شنگرف.
تزئینات جلد:مقوایی.
۳گویا برخی صفحات جا به جا شده است.
گویا اوراقی از این نسخه افتادگی دارد.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱در پایان نسخه نیز مناجات خمس با زیرنویس فارسی تحریر شده است.
یادداشت عملیات: نسخه اندکی رطوبت دیده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۵۲، صفحه ۱۸۸٫
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): لغت
محل و شماره بازیابی: ۱۲۱۰۳۵۲

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

51

حجم (مگ)

15.5

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟