0

لمحات (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

لمحات(از: شیخ علی یار شیرازی.)

شماره بازیابی: ۳۳۰۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۹۱۴‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: لمحات/ از: شیخ علی یار شیرازی.
تاریخ کتابت: ق ۱۰ تا اواخر ۹ق.
قطع: خشتی کوچک. ۱۴*۲۸سم. ۱۷۳ص. ۱۹س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱دانی چه حدیث میکند در گوشم یعنی در گوش قالب و قلب من بزبان حال و مقامت و ببیان غمزه و اشارت میگوید قوله: عشقم که در دوکون مکانم نیست عنقای مغربم که نشانم بدید نیست عنقای مغرب سیمرغست ناظم ترجمانی… .
۲… نطق بزبان قال و کامی بر من چشمها و کامی باشارت ابروها قوله.
تزئینات متن:عناوین به شنگرف است.
نوع کاغذ:سمرقندی شکری ضخیم.
تزئینات جلد:پارچه‌ای آبی رنگ که بر مقوای ضخیم کشیده شده.
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: نگارنده تا این زمان نسخه کاملی از این شرح ندیده‌ام اما توصیف حاج خلیفه از لمحات شیخ علی یار شیرازی بدین که در شرح عنوان لمحات دارد ۲۴ کتاب حاضر منطبق است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشت عملیات: اوراق بسیار از اول و آخر نسخه افتاده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد ۲/۱۰، صفحه ۹۵۲
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: شرح لمعات فخر‌الدین ابراهیم بن شهریار عراقی.
تاریخ: ۲۰۱۳۰۲۱۹
محل و شماره بازیابی: ۱۷۷۹۸۷

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

47

حجم (مگ)

14

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟