0

لوامع صاحبقرانی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

لوامع صاحبقرانی (ملا محمدتقی بن مقصود علی مجلسی)

شماره بازیابی: ۱۷۹۶۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-39407
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ق‍ص‍ودع‍ل‍ی‌، ۱۰۰۳؟-۱۰۷۰ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: لوامع صاحبقرانی [نسخه خطی]/ ملا محمدتقی بن مقصود علی مجلسی
کاتب: : حسن بن میرزا خان همدانی
تاریخ کتابت: ، ذی‌قعده ۱۰۷۶٫
قطع: ؛۳۶۵گ، ۲۵س، ۱۹*۳۰سم.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
عبارت متن به نسخ.
تزئینات متن:عناوین و نشانی متن به شنگرف.
تزئینات نسخه:صفحات مجدول به شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج مشکی ضربی ترنج‌دار.
نسخه آسیب کلی دیده و ترمیم فنی شده است.
نک:ذریعه ۱۸/ ۳۶۹؛ دنا ۸/ ۱۱۰۷- ۱۱۱۱٫
یادداشت عملیات: عطف کتاب تیماج ترمیمی.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۹، صفحه ۱۳۹-۱۴۰٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: نسخه حاضر کتاب الطهاره را داراست.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): حدیث
محل و شماره بازیابی: ۱۲۰۹۱۲۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

238

حجم (مگ)

66

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟