0

لوامع صاحبقرانی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

لوامع صاحبقرانی = اللوامع القدسیه(محمد تقی بن مقصود علی، مجلسی اول)

شماره بازیابی: ۱۵۰۳۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-40206
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ق‍ص‍ودع‍ل‍ی‌، ۱۰۰۳؟-۱۰۷۰ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: لوامع صاحبقرانی = اللوامع القدسیه/ محمد تقی بن مقصود علی، مجلسی اول
تاریخ کتابت: ، ۱۱ و ۱۲هـ.
قطع: ‮‭۵۲۴‬ص، ‭۲۳‬سطر، ‭۱۶‬*‭۲۴‬ سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:«بسمله الحمدلله رب العالمین و الصلوه علی افضل السابقین… ابواب الصلوه باب الصلوه و حدودها قال الرضا صلوات الله علیه الصلوه لها اربعه آلاف باب…»
انجام:«و چون ذکر آن سبب طویل بود اکتفا به همین شد و هر که خواهد رجوع به آن کتب کند و الحمدلله رب العالمین… نمقه بیده الداثره مؤلفه محد تقی بن مجلسی… فی شهر شوال سنه خمس و ستین بعد الالف من الهجره المقدسه.»
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها به شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج سرخ، ترنج با سر.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱نسخه تصحیح شده است.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: یادداشت تملک مورخ ۱۲۲۱ هـ آمده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۲، صفحه ۸۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: این نسخه شامل ابواب الصلوه باب الصلوه و حدودها تا پایان آن است.
عنوانهای گونه گون دیگر: اللوامع القدسیه
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): حدیث
تاریخ: ۲۰۱۵۰۱۱۸
محل و شماره بازیابی: ۱۹۰۵۴۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

247

حجم (مگ)

50

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟