0

لوامع قدسیه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

لوامع قدسیه(مولی محمدتقی بن مقصود علی مجلسی.)

شماره بازیابی: ۵۰۱۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR10-38290
زبان اثر: فارسی
سر شناسه: م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ق‍ص‍ودع‍ل‍ی‌، ۱۰۰۳؟-۱۰۷۰ق‌.
عنوان و نام پدیدآور: لوامع قدسیه/ مولی محمدتقی بن مقصود علی مجلسی.
تاریخ کتابت: شوال ۱۰۶۶ق.
قطع: ‮‭۱۰‬*‭۱۷‬سم. ‭۴۵۵‬گ. ‭۲۳‬س. اندازه جلد: ‭۱۷‬*‭۲۶‬سم.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:بسمله. الحمدلله رب العالمین… و در بعضی از نسخ علل الحج است این بابیست در بیان علتها و سببهایی که سبحانه و تعالی بسبب آنها حج را بر بندگان واجب گردانید…
انجام:… تمام شد جزء دویم کتاب من لا یحضره الفقیهه که تصنیف… تممه احوج المربوبین الی رحمه ربه الغنی محمدتقی بن مجلسی عفی عنهما بالنبی و الوصی فی شهر شوال سنه ست و ستین بعد الالف من الهجره المقدسه.
تزئینات متن:نشان و عنوان شنگرف.
نوع کاغذ:سپاهانی.
تزئینات جلد:تیماج ضربی قهوه‌ای.
نک: ذریعه ۱۴/ ۹۴؛ مشار ۱۳۴۶؛ دانشگاه ۵/ ۱۳۴۵؛ سپهسالار ۲/ ۲۹۹٫
این شرح در دو جلد است که نسخه ما جلد دوم آن است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱در آغاز یادداشت محمدعلی الموسوی ۱۲۹۶ق.
مشخصات اثر:
یادداشتهای تملک:
شکل و سجع مهر:
متن یادداشت:
در پایان یادداشت تملیک به نام محمد مومن ابوالقاسم و مهر وی.
مهر مربع «محمد مومن ابوالقاسم» مربوط به تملک فوق.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد هفتم، صفحه ۵۹۳۸-۵۹۳۹٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: گزارشی است بر من لایحضره الفقیه.
تاریخ: ۲۰۱۵۰۴۱۴
محل و شماره بازیابی: ۱۶۵۱۰۰

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

462

حجم (مگ)

72

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟