0

مجموعه رساله (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

اثبات ولایت امیرالمومنین (ع)

شماره بازیابی: ۱۰۴۸۶/۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۵۹۶۵‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: اثبات ولایت امیرالمومنین (ع) [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱ر – ۱۶پ
قطع: ؛‏‫۱۶*۲۴سم. ۱۳۳گ. سطور مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:… اسامی دوازده کس از مهاجرین که انکار ابوبکر کردند و حجت گرفتند اینست خالد بن سعد بن العاس… .
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: مولف اثر ناشناخته است.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ساده.
عطیه ربانی و هدیه سلیمانی/ محمدطاهر بن محمدحسن شیرازی قمی، گ ۵۹پ – ۱۱۸پ.
اختیارات الایام (صغیر)/ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، گ ۱۱۸پ – ۱۳۳پ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۵۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: رساله‌ای با عناوین «فصل – فصل» در بیان مسائل تاریخی، اعتقادی و حدیثی که در راستای اثبات ولایت امام علی (ع) بدان‌ها استناد شده است.
صحافی شده در این جلد: رساله در ذکر کلام و واجبات و اخبار و احادیث و دعوات، گ ۱۸پ – ۵۸پ.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): کلام
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۴۰۴

 

شماره بازیابی: ۱۰۴۸۶/۳
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫ ‏‫۱۰-۵۹۶۷‬‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: عطیه ربانی و هدیه سلیمانی [ نسخه خطی]/ محمدطاهر بن محمدحسن شیرازی قمی (۱۰۹۸ق)
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۵۹پ – ۱۱۸پ
قطع: ؛‏‫۱۶*۲۴سم. ۱۳۳گ. سطور مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱الحمدلله الرحیم الرحمن الملک الکریم المنان الذی جعل حب آل محمد من ارکان الدین و الایمان… .
۲… منقول است که جمیع ناس فرزند آدم‌اند مگر یاجوج و ماجوج که فرزند آدم نیستند.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ساده.
نک: مرعشی، ۴/ ۲۳۶؛ سپهسالار، ۵/ ۳۲۲٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۵۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مولف در ابتدا قصیده مفصل لامیه‌ای در مدح امیرالمومنین (ع) سروده، سپس با نام سلطان سلیمان صفوی آن را شرح و تفصیل داده و بر این نام مسمی ساخت.
صحافی شده با: اثبات ولایت امیرالمومنین (ع)۷۷۷۵۶۹
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): کلام
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۴۰۴

 

شماره بازیابی: ۱۰۴۸۶/۴
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫ ‏‫۱۰-۵۹۶۸‬‬
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: اختیارات الایام (صغیر) [ نسخه خطی]/ از: محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (۱۱۱۰ق)
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
نام خاص و کمیت اثر: گ ۱۱۸پ – ۱۳۳پ
قطع: ؛‏‫۱۶*۲۴سم. ۱۳۳گ. سطور مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله اما بعد چنین گوید احقر عبادالله الغنی… که این رساله‌ای است در بیان آنچه از احادیث معتبره اهل بیت رسالت… .
۲… مرد بزرگی در مغرب بمیرد و مرد فاسق و فاجری دعوی پادشاهی کند.
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای ساده.
نک: ملک، ۶/ ۲۱۱؛ دانشگاه، ۱۳/ ۳۴۹۹؛ گلپایگانی، ۳/ ۷۸؛ ذریعه، ۱/ ۳۶۷؛ مشار فارسی، ۱/ ۱۸۹٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/۳۳، صفحه ۵۲٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: علامه مجلسی دو رساله درباره سعد و نحس ایام (اختیارات ایام) با استفاده از روایت‌های وارد شده از ائمه (ع)، تالیف نموده: رساله اول در چهل فصل و مفصل که به اختیارات ایام کبیر مشهور است و رساله دوم در سه فصل به صورت فشرده و کوتاه که به اختیارات ایام صغیر مشهور است.
صحافی شده با: اثبات ولایت امیرالمومنین (ع)۷۷۷۵۶۹
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): نجوم
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۴۰۴

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

135

حجم (مگ)

31

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟