1

مجموعه طبی فارسی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مجموعه طبی فارسی

شماره بازیابی: ۱۶۹۲۸
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‏‫۱۰-۱۲۱۱۴
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: مجموعه طبی فارسی [نسخه خطی]
نام خاص و کمیت اثر: ۲۲۶ص
قطع: ؛ ‏‫قطع: ۱۶*۲۰، ۱۹ سطر، ۹*۱۵٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
نوع کاغذ:آبی رنگ.
تزئینات جلد:مشکی گالینگور.
رساله در ادویه مفرده مقویه، ص ۳۴-۳۵٫
رساله در بیان کیفیت و کمیت ادویه مفرده و…/ نظام‌الدین احمد ملقب به حکیم‌الملک گیلانی، ص ۳۵-۳۶٫
کتاب طب، ص ۳۷-۲۲۴٫
نسخه در تحصیل فرزند (بچه‌دار شدن)/ نظام‌الدین احمد ملقب به حکیم‌الملک گیلانی، ص ۲۲۴٫
فصل فی ادویه الباهیه المفرده، ص ۲۲۵٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲حواشی شامل تصحیح، تکمله و توضیح و ارائه نسخه طبی مشابه در برخی صفحات وجود دارد که برخی به خط حکیم‌الملک و برخی به خط کاتب دیگر است.
مشخصات اثر:
شکل و سجع مهر:
یادداشتهای تملک:
متن یادداشت:
روی صفحه نخست مهر چهارگوش ۵/۲*۳ کمرنگ و ناخوانا، بعلاوه مهر بیضی شکل کوچکی که در صفحه دوم تکرار شده با نقش عبارت «محمدناصر بن محمدحسن».
به احتمال یکی از مالکین نظام‌الدین احمد ملقب به حکیم‌الملک گیلانی بوده که چند رساله از این مجموعه از او و به خط اوست.
یادداشت عملیات: در صفحه نخست تعداد صفحات این نسخه ۲۲۸ ذکر شده اما در حال حاضر ۲۲۶ صفحه وجود دارد و گویا یک برگ از انتها افتادگی دارد. چندین برگ دیگر هم از شیرازه جدا شده و نیاز به مرمت دارد. برگ پایانی نسخه داخل مشمای شفاف چسب‌داری قرار داده شده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۱/ ۴۷، صفحه ۴۰-۴۳٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: به جز یادداشت پایانی که فصلی است مستقل و مختصر به زبان عربی، باقی مجموعه همه رسالات و کتابی در طب به زبان فارسی است.
صحافی شده در این جلد: رساله در بیان اصطلاحات اطبا و طریقه ارکان و اخلاط و امزجه و اعضا و شرح امراض و علل و داء و دوا، ص ۲-۳۴٫
تاریخ: ۲۰۱۲۰۱۲۵

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

59

حجم (مگ)

16

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟