1

مدارج الکمال (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مدارج الکمال (از: بابا افضل کاشانی)

شماره بازیابی: ۱۰۱۴۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۲۰۲۷
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: مدارج الکمال [ نسخه خطی]/ از: بابا افضل کاشانی
تاریخ کتابت: تاریخ کتابت: قرن ۱۲ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص. ۱ – ۱۶
قطع: ؛‏‫۱۲*۱۸سم. ۱۰۶گ. ۲۰س.
یادداشتهای کلی: این رساله چاپ شده است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله به نام خدایی که جز او نیست خدایی آغاز هر چیز و او بی‌آغاز…
۲… و چون مدد فضل و توفیق الهی… همنشین گردد.
تزئینات متن:عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
تزئینات جلد:تیماج قرمز و قهوه‌ای.
۱در برگ اول نام رسایل و مولفان آنها آمده و در بالای آن نوشته است: «این سطر خط مرحوم جدم صدرالافاضل طاب ثراه».
نک: ذریعه، ۲۰/ ۲۳۷؛ آستان قدس، ۴/ ۴۸؛ مجلس، ش ۳/ ۱۸۲۴؛ فهرستواره، ۶/ ۲۲۸٫

ساز و پیرایه شاهان پرمایه/ بابا افضل کاشانی، ص ۲۳ – ۳۲٫
عرض نامه/ بابا افضل کاشانی، ص ۲۳ – ۳۲٫
ترجمه رساله نفس/ بابا افضل کاشانی، ص ۶۲ – ۷۹٫
شرح اثبات العقل/ جلال‌الدین محمد دوانی، ص ۷۹ – ۸۱٫
الزوراء (رساله…)/ جلال‌الدین محمد دوانی، ص ۸۲ – ۸۴٫
شرح رساله الزوراء/ جلال‌الدین محمد دوانی، ص ۸۴ – ۹۰٫
جاودان نامه/ بابا افضل کاشانی، ص ۹۰ – ۱۰۶٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۲حواشی به شنگرف و مشکی.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: مهر دکتر قاسم خان غنی در برگ اول و آخر.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۳۲، صفحه ۱۸۴٫

یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در هشت گشایش و چند فصل درباره کمال و نقصان و ناقصان و کاملان و رسیدن به کمال.
صحافی شده در این جلد: ره انجام نامه/ بابا افضل کاشانی، ص ۱۶ – ۲۳٫
محل و شماره بازیابی: ۱۵۰۷۸۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

110

حجم (مگ)

21

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟