0

مصدر الآثار (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مصدر الآثار(محمد محسن بن حسن کشمیری متخلص به فانی (۱۰۸۲ق.))

شماره بازیابی: ۲۶۸۹
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۳۳۸۹۵‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: مصدر الآثار/ محمد محسن بن حسن کشمیری متخلص به فانی (۱۰۸۲ق.)
کاتب: محمد عابد بن محمد زاهد سمرقندی
تاریخ کتابت: قرن ۱۲ق.
قطع: ‮‭۸/۵‬*‭۱۵/۵‬سم. ‭۲۲۳‬ص. ‭۱۱‬س. اندازه نوشته ۶*‭۱۰‬سم.‬
یادداشتهای کلی: تاریخ تصنیف کتاب ۱۰۶۷ق. است.
در پایان نسخه راجع به تاریخ تصنیف این طور گوید:
مصدر آثار ز پس نام اوست / یک اثرش صورت اتمام اوست
بود اثرهاش چو از حد برون / آمده تاریخ ز نامش برون
که اگر «مصدر آثار» را حساب کنیم ۱۰۳۶ می‌شود و اگر «مصدر الآثار» را حساب کنیم ۱۰۶۷ می‌شود و چون مدح شاه جهان را در هنگام سلطنت کرده و شاه جهان از ۱۰۳۷-۱۰۶۸ق. سلطنت کرده است، تاریخ تصنیف در اواخر سلطنت او یعنی ۱۰۶۷ق. است.
هر دو ز اقلیم تلفظ برون / گشته تهی از حرکت و از سکون
۲ماند زمن نسخه بسی یادگار / لیک ازین نامه شدم نامدار
بود اثرهاش چو از حد فزون / آمده تاریخ ز نامش برون
بی‌اثر نیست چو ارقام او / مصدر آثار سزد نام او
پایان نسخه:
مصدر آثار ز پس نام اوست / یک اثرش صورت اتمام اوست.
نوع خط:از ص۱۳۷ به بعد اشعار مختلف چلیپا نوشته شده.
تزئینات نسخه:جدول زر و الوان.
نوع کاغذ:کشمیری.
تزئینات جلد:تیماج سیاه ترنج منگنه.
بین ص۸۳و ۸۴ و آغاز نسخه افتاده دارد.
نسخه آغاز ندارد و یک صفحه از اول افتاده است.
مطالب این نسخه بدون عنوان پشت هم نوشته شده و بدین قرار است: توحید و مناجات، معراج، مدح علی(ع)، مدح شاه‌جهان، سبب نظم کتاب، مدح شیخ محب‌الله هندی مراد شاعر و اشعار و تمثیل‌های عرفانی، و تعداد ابیات ح ۱۳۸۰ بیت است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱گشته الف لام دگر آشکار / برده دلم باز قد زلف یار
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور: نام کتاب را شاعر درص۵۰ و پایان نسخه گفته است. ص۵۰:
وضعیت استنساخ نسخه: تاریخ کتابت محو شده (ص۱۳۶).
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق خفی تا ص۱۳۶و پس از آن به خطوط مختلف چلیپا.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱صفحه آخر رقم سید عنایت‌الله است.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن یادداشت: سادداشت ملکیت افراسیاب نوایی روی برگ الحاقی آغاز نسخه.
یادداشت عملیات: نسخه رطوبت دیده و بعضی از کلمات محو شده.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ۳۴۴۵-۳۴۴۷٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مثنوی عرفانی است که به پیروی از مخزن الاسرار نظامی و مطلع الانوار امیرخسرو و تحفه الاحرار جامی سروده است و خود در اشعارش این موضوع را تصریح کرده است.
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): شعر فارسی – قرن۱۱ ق
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۱۶
محل و شماره بازیابی: ۱۷۴۲۹۳

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

133

حجم (مگ)

18

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟