0

معیار جمالی (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

معیار جمالی (از: شمس فخری – محمد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی (ق ۸ق.).)

شماره بازیابی: ‭۳۲۵۶/۱‬
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭۱۰-۳۰۷۹۵‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: معیار جمالی [نسخه خطی]/ از: شمس فخری – محمد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی (ق ۸ق.).
کاتب: غلام‌رضا متخلص به حیران.
تاریخ کتابت: ۱۲۷۸ق.
نام خاص و کمیت اثر: ص ۱-۶۷٫
قطع: ‮رقعی. ‭۱۲‬*‭۱۹/۵‬سم. ‭۱۸۹‬ص. ‭۱۵‬س. ‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بسمله، حمدی که حد آن در غایت نیاید و سپاسی که قیاس آن در حواس نگنجد مقدری را… اما بعد بدانکه غرض از ترتیب شجره انسان و مراد از تشیید اساس این بنیان که از منبع رحمت… .
۲… بحور مستعذب وضع کنند تا ارباب نظم و اصحاب طبع بدانند که اوزان در این مقدار که آورده شد منحصر نیست، تمام شد کتاب، بعون الله الملک الوهاب.
تزئینات متن:عناوین و اشکال شنگرف است و دوایری که ترسیم گردیده شنگرف است.
نوع کاغذ:فرنگی آهاردار.
تزئینات جلد:تیماج عنابی یک‌لا.
نک: کشف الظنون چاپ استامبول، ۱۷۴۷؛ همین فهرست، ص ۱۸۲ (بخش اول) و مقدمه دکتر صادق کیا بر چاپ بخش چهارم.
معیار جمالی، ص ۱۱۳-۱۲۵٫
عروض نظمی/ رشیدالدین وطواط (محمد بن محمد عبدالجلیل عمر بن)، ص ۱۲۶-۱۳۲٫
عروض (رساله در…)، ص ۱۴۱-۱۹۱٫
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۱شامل پنج رساله در علم عروض و قافیه. چند برگ در وسط و آخر دفتر سفید است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد پنجم، صفحه ۴۲۳۰-۴۲۳۱٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: نسخه حاضر بخش یکم معیار جمالی است و غلام‌رضا حیران یزدی شاعر ق ۱۳ق. (و کاتب دفتر) این بخش را از آن کتاب برگزیده.
صحافی شده در این جلد: تبصره الشعراء/ مولی محمد سعید، ص ۶۷-۱۱۲٫
تاریخ: ۲۰۱۳۰۷۰۷
محل و شماره بازیابی: ۱۷۸۲۴۶

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

101

حجم (مگ)

14

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟