1

منبع الحیوه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

منبع الحیوه(محمدمهدی بن شاه کرم)

شماره بازیابی: ۳۳۸۷
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭۱۰-۲۰۷۷۰‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پدیدآور: منبع الحیوه/ محمدمهدی بن شاه کرم
تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
قطع: ‮رقعی. ‭۱۱‬*‭۱۸‬سم. ‭۲۲۸‬ص. ‭۱۶‬س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱آغاز موجود: و اطاعت ایشان چون سته ضروریه موجب تندرستی… اما بعد چنین گوید فقیر بی‌بضاعت… ابن شاه کرم محمدمهدی که چون جمعی از یاران… .
۲… اما سموم ملزوعه که بذکر چند فرد از آنها اکتفا میشود بدانکه در گزیدن هر یک از حشرات باید که بالاتر از آن موضع را محکم ببندند و دم نیش را شخصیکه ناشنا نباشد بروغن گل سرخ مضمضه (کلمه اخیر نشان سطر اول صفحه بعد است و در نسخه نیست).
تزئینات متن:عناوین شنگرف.
نوع کاغذ:فرنگی.
تزئینات جلد:تیماجی قهوه‌ای.
کنار چند برگ اول وصالی شده.
منبع الحیوه دارای یک مقدمه و شش منبع و خاتمه است و هر منبع خود دارای چند «چشمه».
مقدمه. بیان شرافت علم طب.
منبع ۱٫ در قواعد علم طب نظری دارای دو چشمه.
منبع ۲٫ در استدلالات و تدابیر اصحاء (بهداشت)، چهارده چشمه.
منبع ۳٫ درجات ادویه و صفات ادویه مفرد و مرکب دارای دو چشمه.
منبع چهارم. نخست ادویه مفرده (به ترتیب الفبائی از الف تا یاء).
منبع پنجم. ادویه مرکب.
منبع ششم. در معالجه بیماری‌هایی که بدون حضور پزشک درمان توان کرد، دارای چهارده چشمه و در چشمه سیزدهم بیست «مجری» است.
خاتمه. درمان زهرها و گزیدن حشرات گزنده (این بخش در نسخه حاضر خاتمه ناتمام مانده است).
منبع الحیوه در فهرست فونان نیامده.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نستعلیق.
یادداشت عملیات: اندکی از دیباچه و خاتمه کتاب از نسخه افتاده است.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد ششم، صفحه ۴۵۲۴-۴۵۲۵٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در طب علمی و عملی وی این کتاب را به نام جعفرقلی خان بن شادلوی ایلخانی بیگلر بیگی نوشته و در دیباچه از او با عنوان «خان بن خان بن خان» یاد کرده است.
تاریخ: ۲۰۱۳۱۱۰۲
محل و شماره بازیابی: ۱۵۵۷۹۶

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

116

حجم (مگ)

26

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟