0

 

 

منتخب شاهنامه برای دبیرستان ها

توضیحات

منتخب شاهنامه

از مقدمه کتاب:
بر هر ایرانی واجب است که با شاهنامه فردوسی مانوس باشد و اشعار ممتاز آن را از بر داشته باشد. اما چون آن کتاب کلان و نزدیک به شصت هزار بیت است، برای همه کس خاصه دانش آموزان که کارهای دیگر هم فراوان دارند، غالبا میسر نمی شود که آنرا سراسر بخوانند و مورد تامل قرار دهند. بنابراین وزارت فرهنگ مقتضی دید انتخابی از بهترین قطعات و اشعار شاهنامه برای دانش آموزان تهیه شود تا بتوانند به قدر لزوم با آن کتاب نفیس آشنا شوند. مجموعه ای که به نظر خوانندگان می رسد، بدین قصد فراهم شده است. ضمنا چون لازم است همه کس از داستانهای شاهنامه و تاریخ ایران چنانکه در آن کتاب رعایت شده آگاه باشد، آنچه از اشعار شاهنامه حذف کرده ایم، مطلبش را به نثر مختصر حکایت نموده ایم که هم بر کل روایات شاهنامه آگاهی حاصل شود، هم رشته مطالب گسیخته نباشد که در فهم آن قطعات اشکال پیش آید. و برای اینکه دانش آموزان در فهم برخی الفاظ و عبارات که به مرور زمان کهنه و نامانوس شده درنمانند، آنچه را لازم دانسته ایم، در ذیل صفحات توضیح داده ایم…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فردوسی
به اهتمام: محمد علی فروغی- حبیب یغمایی

حجم (مگ)

12.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

تعداد صفحات

664

دیدگاهی دارید؟